Wij hebben een aantal vragen met antwoorden over geldzaken op een rijtje gezet

De Protestantse Kerk Amsterdam houdt verschillende financiële acties.

  • De actie Kerkbalans (dit is de actie voor het werven van kerkelijke bijdragen: giften die de basis vormen voor het kerkenwerk, vergelijkbaar met een contributie)
  • De Paasactie
  • De actie voor de Solidariteitskas
  • De Eindejaarsactie
  • De bijdrage voor maandblad ‘Kerk in Mokum’

Alle giften worden aan het werk van de kerk besteed.

Voor de rubricering in onze jaarrekening maken we onderscheid naar waar uw geld binnenkomt. Als uw geld niet voor een specifieke actie bestemd is, zien wij uw geld als kerkelijke bijdrage als het op een centrale rekening binnenkomt. We zien uw geld als (losse) gift als het op een van de wijkrekeningen binnenkomt (ook als u maandelijks overmaakt). Hierdoor kan het voorkomen dat u een herinnering krijgt voor de kerkelijk bijdrage, terwijl u al wel hebt gegeven.

Als u wilt weten of de rekening waarop u betaalt een centrale of een wijkrekening is, neemt u dan even contact met ons op.

Voor alle acties geldt: als u niet kúnt betalen, hoeft u niet te betalen.

Kerkelijke bijdrage / Kerkbalans: ja
Voor de kerkelijke bijdrage (actie Kerkbalans) verwachten we een reactie als u aangeschreven wordt. U wordt immers aangeschreven omdat u lid van de kerk bent.
De kerk maakt kosten voor u als lid en we nemen aan dat u naar vermogen aan de activiteiten van de kerk bijdraagt.
De kosten zijn voor salarissen, gebouwen en activiteiten. Het aantal predikanten hangt af van het aantal leden.

Solidariteitskas: ja
Solidariteitskas: subsidie voor gemeenten die toekomstgericht zijn – landelijk zijn kerken solidair. Voor de Solidariteitskas verwachten we een betaling van u.

Paas- en eindejaarsactie: graag
De paasactie en de eindejaarsactie zijn extra acties. De kerk hoopt op een betaling, maar een bijdrage is niet verplicht.

Kerk in Mokum: graag
U ontvangt het blad Kerk in Mokum wanneer u financieel iets bijdraagt aan de Protestantse Kerk Amsterdam. Eenmaal per jaar krijgt u een acceptgiro om vrijwillig bij te dragen in de kosten. Uw bijdrage stellen we erg op prijs!

De Protestantse Kerk Amsterdam heeft voor verschillende doeleinden diverse  rekeningen. Wilt u zeker weten of uw geld goed terecht komt? Een telefoontje of een mailtje naar het Kerkelijk Bureau, afdeling financiële zaken geeft duidelijkheid.

Er is een nieuwe bankrekening voor uw vaste vrijwillige bijdrage / kerkbalans: NL90 RABO 0373 7414 72
De oude rekening NL35 FVLB 0635 8012 13 wordt in 2019 opgeheven 

  • Als u een incasso heeft afgegeven dan hoeft u niets te doen
  • Betaalt u d.m.v. een periodieke overschrijving dan verzoeken wij u deze te wijzigen via uw eigen bank
  • Bankiert u digitaal? Wilt u dan ons bankrekeningnummer in het internetadresboek van uw bank wijzigen naar
    NL90 RABO 0373 7414 72 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam inzake Kerkbalans

De meest voorkomende rekeningen zijn:

Voor de kerkelijke bijdrage / kerkbalans 
NL90 RABO 0373 7414 72
t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam inzake Kerkbalans

Voor de paas- en eindejaarsactie
NL37 RABO 0373 7414 56
t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam inzake Paas- en Eindejaarsactie

Natuurlijk kunt u vanuit het buitenland betalen. U kunt gebruik maken van onze bankrekening met

IBAN NL90 RABO 0373 7414 72
BIC/SWIFT  RABONL2U

De Protestantse Kerk Amsterdam en de Diaconie zijn door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat u giften aan kerk of diaconie van de belasting af kunt trekken. Voor deze aftrek gelden wel voorwaarden.

Als u de ANBI-status na wilt zoeken op de site van de belastingdienst: zoekt u naar Protestantse Gemeente te Amsterdam (onze officiële naam).

Bij de aangifte vraagt de belastingdienst soms om het RSIN.
Voor giften aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam is het RSIN 818517669,
voor giften aan de Protestantse Diaconie Amsterdam is het RSIN 818518327.

De anbi-pagina van de kerk vindt u op www.protestantsamsterdam.nl/financien-anbi/
De anbi-pagina van de diaconie op http://diaconie.org/anbi

Het is mogelijk om via mijnpka de postbezorging voor kerkbalans,  de paasactie, de solidariteitskas en de eindejaarsactie aan te passen.

Meld u hier aan om uw gegevens te controleren en ook om uw toezegging voor 2020 digitaal aan ons door te geven