Over de Verklaring Omtrent Gedrag

In de kerk kennen we elkaar goed en vertrouwen we elkaar. We baseren ons in onze omgang op de Bijbel en hebben op basis daarvan een gedragscode opgesteld. Toch is dat helaas niet altijd genoeg.

Mensen buiten de kerk stellen ons daar vragen over, en na al het nieuws van de afgelopen jaren is dat begrijpelijk. Zij willen bijvoorbeeld hun kinderen of hun (groot)ouders beschermen. Met een Verklaring Omtrent Gedrag kun je op een eenvoudige manier laten zien dat je in elk geval nooit bent veroordeeld. Met de rest van het preventiebeleid proberen we ervoor te zorgen dat er verder ook niets fout gaat.

Ja dat mag. Om toch als een Veilige Kerk te kunnen blijven functioneren, moet de kerkenraad of het pioniersteam dan andere voorzorgsmaatregelen treffen. Je kunt je taak dan meestal niet meer op dezelfde manier doen als vroeger. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat je altijd met zijn tweeën op huisbezoek gaat. Of dat je de kindergroep voortaan in de koffieruimte of de kerkzaal moet doen, zodat er anderen bij zijn. Het is dus makkelijker om gewoon een VOG in te leveren.

Een VOG is nodig voor de volgende vrijwillige functies:

  • Jeugdwerkvrijwilliger
  • Pastoraal of diaconaal bezoekwerker (alleen als er sprake is van afhankelijkheidsrelaties)
  • Penningmeester
  • Ledenadministrateur
  • Contactpersoon Veilige Kerk
  • Vrijwillige koster

Ook professionals moeten in veel gevallen een VOG inleveren. Dit wordt geregeld door de afdeling HR van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Soms. Dat hangt er onder andere vanaf of je je taak zelfstandig doet of samen met een volwassene.

Vanaf een jaar of vijftien (soms iets eerder, soms iets later) kan het voorkomen dat je zelfstandig verantwoordelijkheid draagt. Dan kan het nodig zijn om een VOG aan te vragen. Als je jonger bent dan twaalf hoef je nooit een VOG.

Verder nog wat feitjes:

  1. Een VOG geeft aan of je wel of geen strafblad hebt. Een strafblad krijg je pas als je ouder bent dan twaalf jaar en een misdrijf of ernstige overtreding begaat. Als je jonger bent dan twaalf heeft een VOG dus weinig zin.
  2. Lichte overtredingen zoals fietsen door rood licht en HALT-straffen staan niet op je strafblad (je krijgt dan dus gewoon een VOG)
  3. Meer over de VOG voor jongeren, plus een VOG-check, vind je op watdevog.nl (NB die site gaat eigenlijk over VOG’s voor stages enzo. Dat soort VOG’s kosten geld. De meeste VOG’s voor vrijwilligers zijn gratis of worden door de kerk betaald).

Vaak wel. Bij een VOG wordt gericht gescreend. Bij een penningmeester kijkt de overheid dus naar andere dingen dan bij een jeugdwerkvrijwilliger. De coördinator Veilige Kerk van jouw gemeente kan dat zien in het VOG-formulier.

In de Protestantse Kerk Amsterdam hebben we afgesproken dat een VOG vier jaar geldig is. Dat is net zolang als de ambtstermijn van een ouderling of diaken.

Als je een andere taak gaat vervullen, moet je soms opnieuw een VOG inleveren.

Voor de meeste vrijwillige functies in de Protestantse Kerk Amsterdam is een VOG gratis. Criterium is dat er een afhankelijkheidsrelatie is en dat je in je functie te maken hebt met kwetsbare mensen (bijvoorbeeld minderjarigen, ouderen of mensen met een beperking).

Bij functies die niet aan dit criterium voldoen en bij professionele functies kost een VOG wel geld. Op de website van Dienst Justis vind je de actuele kosten. Deze kosten kun je declareren.

Als je een nieuwe functie gaat doen, voer je natuurlijk eerst een kennismakingsgesprek. Daarin bespreek je de wederzijdse verwachtingen en komen ook de gedragscode en de VOG aan bod.

Als je daar toestemming voor geeft, vult de coördinator Veilige Relaties van jouw gemeente dit formulier in. Je krijgt een bevestiging als dit is gebeurd. De Protestantse Kerk Amsterdam zet vervolgens de aanvraag voor je klaar.

Zodra alles gereed is, ontvang je een mail van dienst Justis (dat is de screeningsautoriteit). Met behulp van je DigiD kun je nu zelf de aanvraag indienen. Als het goed is ploft de VOG nu binnen 8 weken op je mat.

De originele VOG stop je in een enveloppe en stuur je (gratis) naar:

Kerkelijk Bureau Protestantse Kerk Amsterdam
Secretariaat Veilige Kerk
Antwoordnummer 11773
1000 RA
Amsterdam

Zodra je VOG binnen is, stuur je hem in een gesloten enveloppe naar:

Protestantse Kerk Amsterdam
p/a Secretariaat Veilige Kerk
Antwoordnummer 11773
1000 RA Amsterdam

Een postzegel is niet nodig. Let goed op dat je de originele VOG opstuurt. Alleen op die manier kunnen we controleren of de echtheidskenmerken kloppen.

Het secretariaat zal je VOG digitaal archiveren en de contactpersoon Veilige Kerk krijgt bericht dat alles in orde is.

Als je een VOG aanvraagt, kijkt de overheid alleen naar je strafrechtelijk verleden. Als je geen strafblad hebt, krijg je altijd een VOG.

Heb je wel een strafblad, dan kijkt de overheid onder andere of de overtredingen relevant zijn voor jouw functie. Ook houdt ze rekening met de zogenaamde “terugkijktermijn”. Meer hierover vind je op de website van dienst Justis.

Als je geen VOG krijgt, krijg je daar zelf bericht over. De kerk hoort dan dus niets. Als je dat wilt, kun je tegen deze beslissing in beroep gaan. Daarbij kun je je eventueel laten bijstaan door een advocaat.

Je DigiD zijn de inloggegevens waarmee je kunt inloggen bij diverse websites van de Nederlandse overheid. Heb je geen DigiD of ben je je DigiD kwijt, kijk dan hier.

Als je geen e-mail of internet hebt, kan de coördinator Veilige Kerk van jouw gemeenschap je vast verder helpen. De coördinator kan dan als post-e-mailadres optreden. Hij/zij nodigt je dan uit als de mail van dienst Justis binnen is en ondersteunt je bij het invullen van je DigiD.

Eventueel kun je de VOG ook zonder DigiD aanvragen. Hier zijn wel kosten aan verbonden en je zult zelf naar het stadhuis of stadsdeelkantoor moeten.

Over de Vertrouwenspersonen

Onze vertrouwenspersonen zijn mevrouw Hannie Kraan en de heer Pieter Verstoep.

Maak hier kennis met onze vertrouwenspersonen

Mailen

Als je een vertrouwenspersoon mailt zal zij terugmailen of bellen. Dat hangt af van wat je in je mail hebt aangegeven over het opnemen van nader contact.

Bellen

Als je een vertrouwenspersoon belt hoef je je naam niet te noemen.

Dat is wel nodig:
– als je een afspraak maakt;
– als je wilt dat de vertrouwenspersoon je helpt met bemiddeling;
– als je een klacht wilt indienen.

Bellen gaat als volgt:

Stap 1
Als je belt, vraagt de vertrouwenspersoon wat er gebeurd is en wat je wilt. In de meeste gevallen maak je vervolgens een persoonlijke afspraak. De vertrouwenspersoon kan zo nog beter met jou op zoek naar een goede oplossing voor wat je hebt meegemaakt of gezien.

Is de vertrouwenspersoon telefonisch in gesprek, dan kun je je telefoonnummer achterlaten en belt de vertrouwenspersoon terug. Of je probeert het later nog een keer.

Stap 2
Afhankelijk van wat je hebt meegemaakt, wordt besproken wat je kunt doen:
– Advies vragen. De vertrouwenspersoon vertelt welke mogelijkheden er zijn.
– Bemiddeling vragen. De vertrouwenspersoon helpt om met iemand in gesprek te gaan.
– Een melding doen bij de kerk. De vertrouwenspersoon schrijft op wat er is gebeurd, maar doet verder niets, tenzij de ernst van de situatie dat vereist. Maar altijd in overleg met jou.
– Een klacht indienen bij de kerk. De vertrouwenspersoon legt je uit hoe je een klacht kunt indienen.
– Een klacht of melding indienen bij de politie. De vertrouwenspersoon legt uit hoe dat gaat.
– Als je nog niet weet wat je wilt, denkt de vertrouwenspersoon met je mee.

Als je dat wilt, zal de vertrouwenspersoon contact met je houden en je begeleiden tijdens een klachtenprocedure.

Je kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als je ongepast, grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt of gezien. Maar ook als je iets hebt gedaan dat ongepast is en daarover wilt praten.

Ongewenst gedrag is gedrag waardoor mensen zich ongemakkelijk voelen. Als je dat voor het eerst meemaakt, denk je misschien dat het per ongeluk of onhandig is. Vaak kun je het wel ter sprake brengen. Als het vaker voorkomt, het er langzaam in sluipt of opzettelijk gebeurt, kan dat heel vervelend zijn. Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld gedrag waarbij iemand jouw lichamelijke grenzen overschrijdt. Maar ook intimidatie, pesten, diefstal of financiële misstanden horen bij ongepast gedrag.

Als Protestantse Kerk Amsterdam willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past, willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is en grenzen overschrijdt, willen we bestrijden. Daarom hebben we gedragsregels opgesteld. Die lees je hier.

Als je een klacht wilt indienen, neem je eerst contact op met één van onze vertrouwenspersonen. Hij of zij legt je uit hoe de procedure verloopt. Daarna beslis je zelf wat je daarna wilt doen. Een klachtenprocedure kan ingrijpend zijn, ook voor jou. Daarom ondersteunt de vertrouwenspersoon je tijdens het proces.

Een eerste gesprek met een vertrouwenspersoon vindt anoniem plaats. Maar ook als je identiteit bekend is, is de vertrouwenspersoon aan geheimhouding gebonden.

Een klachtenprocedure in de kerk verloopt vertrouwelijk: alleen degenen die bij de behandeling betrokken zijn, weten wie je bent. Dit is een groot verschil met een juridische procedure die meestal van begin tot eind in de openbaarheid verloopt.

Als je besluit om je klacht ook aan de rechter voor te leggen, wordt de klachtenprocedure van de kerk opgeschort totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.

Ja, dat kan.
Als je een melding wilt doen, neem je contact op met één van de vertrouwenspersoon. Bij een melding wordt de situatie die je hebt gezien of meegemaakt geregistreerd, dat kan anoniem. Er volgt dan (afhankelijk van de ernst van wat je hebt gezien) meestal geen klachtenprocedure.

Wel kun je met de vertrouwenspersoon afspreken om een aantal vervolggesprekken te voeren. Ook kan de vertrouwenspersoon je doorverwijzen naar een gespecialiseerde pastor.

Als je iets hebt gezien of meegemaakt dat volgens jou ongepast is, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Dit kan anoniem en/of vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je te bepalen wat je er het beste mee kunt doen.

In gesprek met de vertrouwenspersoon kun je bijvoorbeeld besluiten om alleen een melding te doen of een klacht in te dienen. Ook kun je besluiten om met iemand in gesprek te gaan. De vertrouwenspersoon kan je daarbij ondersteunen en adviseren. Als je dat wilt, kan de vertrouwenspersoon je ook in contact brengen met een gespecialiseerde pastor.

Ja, dat kan. Als je met iemand in gesprek wilt gaan over iets wat je hebt gezien of meegemaakt, kan de vertrouwenspersoon je helpen als bemiddelaar. Ook kan de vertrouwenspersoon je adviseren over hoe je zo’n gesprek het beste kunt aanpakken.

Onze vertrouwenspersonen zijn er in die situatie ook voor jou. Ze helpen je te bedenken hoe je het beste met de situatie kunt omgaan. De vertrouwenspersonen kunnen je bijvoorbeeld in contact brengen met een gespecialiseerde pastor. Ook kunnen ze optreden als bemiddelaar in een gesprek tussen jou en het slachtoffer.

De vertrouwenspersoon staat je gedurende het hele proces bij. Als het slachtoffer ook contact zoekt met de vertrouwenspersonen, wordt hij/zij doorverwezen naar de tweede vertrouwenspersoon. Deze twee vertrouwenspersonen hebben onderling geen contact over de inhoud van jullie zaak, tenzij beide partijen dat zelf willen.