Visietrajecten jeugd

Wat is het mooi om te zien als er een groep kinderen in de kerk is. Een kindermoment op zondag of misschien wel een kliederkerk voor de buurt. Tienergroepen die bij elkaar komen om te praten over hun leven en geloof, te chillen en vriendschappen te maken voor het leven. Jongeren die steeds meer durven mee te bouwen aan de kerk of een groep hebben waarin zij hun levensvragen delen. Bloeiend jeugdwerk kan er ontzettend mooi uitzien en nodigt vaak uit tot nieuwe ideeën en initiatieven.

Belang van visievorming

Om tot bloeiend jeugdwerk te komen helpt het om vooraf na te denken over een visie op het jeugdwerk. Een visie biedt een basis en lijn voor het jeugdwerkprogramma. Op die manier wordt het jeugdwerk méér dan een verzameling losse activiteiten. Bij het opstellen van een visie denk je met elkaar na over vragen zoals: waarom doen we jeugdwerk, wat willen we onze kinderen meegeven, hoe zien we de jeugd in het geheel van onze gemeenschap, wat doen we met de jongeren uit onze buurt?  

Visietraject starten

Team jeugd is beschikbaar voor een op maat gemaakt visietraject voor jullie kerkplek. Allereerst verkennen jullie samen welke vragen rondom jeugdwerk er liggen. Vervolgens gaan jullie een aantal avonden aan de slag om de vragen verder uit te diepen, een visie te vormen én aan de slag te gaan met aan actieplan dat werkbaar is voor jullie kerkplek. Op die manier maken jullie direct de stap van ideeën naar de praktijk.  

Een variant op het visietraject is de gemeentescan. De gemeentescan is een uitvoerige vragenlijst voor kerkplekken waarbij het jeugdwerk al een aantal jaar routinematig draait. In de gemeentescan staan vragen zoals: Hoe kindvriendelijk zijn wij? Hoe jongerenvriendelijk zijn wij? Hoe ervaren ouders hun eerste bezoek aan onze gemeente? Hebben wij blinde vlekken? Tijdens de gemeentescan vullen zoveel mogelijk mensen van jullie kerkplek de vragenlijst in waardoor er een nulmeting ontstaat. Vanuit de nulmeting worden er verschillende thema’s gedestilleerd waar jullie als kerkplek verder aan kan werken.  

 

koos rond

Contact

Voor meer informatie over visietrajecten of de gemeentescan of voor het aanvragen van een visietraject kun je terecht bij jeugdwerkadviseur Koos van Beelen. Je kunt hem bereiken via koos.vanbeelen@protestantsamsterdam.nl  of  020 – 53 53 700