1948 – Wereldraad van Kerken in Amsterdam – 2018
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:28/05/2018
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

Walk of Peace in Amsterdam. Loop mee.
Donderdag 23 augustus is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht.  Dat wordt die dag gevierd met verschillende activiteiten. Eén van deze activiteiten is een “Walk of Peace”.  Deze vredeswandeling geeft gestalte aan de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede, die de Wereldraad deze jaren stimuleert.  Op deze wandeling is er aandacht voor onrecht en geweld in verleden en heden. Maar ook voor concrete kerkelijke inzet voor gerechtigheid en vrede.  We belichten op de wandeling daarnaast wat vanuit oecumenisch perspectief van belang is uit de geschiedenis van Amsterdam.
Op de wandeling door de Oostelijke Binnenstad maken we halt bij gedenkplaatsen van de Jodenvervolging, bij het Wereldhuis, Sant´Egidio, Armeense Kerk, Goodwillcentrum Leger des Heils/ Drugspastoraat. Op al deze plekken is iets te doen en te beleven, daar ontvangen of geven de deelnemers iets.

De wandeling begint in de Hoftuin (achter de Hermitage) en eindigt op de Dam. Op beide plekken is er ook een activiteit. Vanaf 12.30 uur bent u welkom in de Hoftuin. De wandeling gaat vandaaruit in kleine groepen. De organisatie van de Walk of Peace is in handen van de Raad van Kerken Amsterdam, de Protestantse Kerk Amsterdam, Pax Nederland en de Taakgroep Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Raad van Kerken Nederland. U kunt zich vooraf aanmelden via raadvankerkenamsterdam@gmail.com Aansluitend aan de wandeling vindt om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk een feestelijke internationale (Engelstalige) viering plaats. Ook daar kunt u aan deelnemen. Als u zich aanmeldt voor de Walk of Peace zullen wij u de gegevens toesturen hoe u zich voor de viering kunt aanmelden.

Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij