Julia van Rijn neemt afscheid van de Protestantse Kerk Amsterdam
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:22/05/2018
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

Per 1 september a.s. neemt scriba Julia van Rijn afscheid van de  Protestantse Kerk Amsterdam (PKA). Donderdagavond 17 mei 2018 heeft de classis Zuid-Holland-Noord haar beroepen als classispredikant voor de regio en ze heeft het voornemen om het beroep te aanvaarden. Het betekent niet alleen een afscheid van de PKA maar ook van Amsterdam, want een van de voorwaarden voor de nieuwe functie is dat zij zich in het gebied vestigt.

Julia is sinds 2001 in dienst van de PKA, eerst als predikant van de Muiderkerk en sinds zeven jaar als scriba van de algemene kerkenraad. Het afgelopen jaar heeft ze o.a. met veel plezier gewerkt aan het beleidskader voor 2018-2022, dat naar verwachting in de AK-vergadering van mei a.s. zal worden vastgesteld. Ook de landelijke kerk is volop in beweging. Meer daarover is te lezen in de toekomstvisie ‘Kerk2025’, waarin o.a de beweging wordt gemaakt van (minder) vergaderen naar ontmoeten, en toegewerkt wordt naar een mozaïek van kerkplekken. Het beroepen van elf classispredikanten verspreid over het land maakt onderdeel uit van die beweging.  Zij krijgen als taak de kerken in hun regio te begeleiden om hun roeping waar te maken en in te spelen op de vragen van deze tijd.

Voor Julia is dit na haar Amsterdamse jaren een mooie stap. Ze kijkt ernaar uit aan deze nieuwe functie mede vorm en inhoud te gaan geven.