Slavernijverleden – Herdenkingsdienst en materialen

Het slavernijverleden is een pijnlijk hoofdstuk uit de geschiedenis dat wereldwijd diepe wonden heeft achtergelaten. Hoewel de slavernij officieel is afgeschaft, zijn de gevolgen ervan nog steeds voelbaar in onze samenleving. Het erkennen van dit verleden en het nemen van verantwoordelijkheid is een belangrijke stap in het bevorderen van waarheidsvinding, verzoening en sociale rechtvaardigheid. Op 30 juni organiseert de Raad van Kerken daarom een herdenkingsdienst in De Nieuwe Kerk. Daarnaast heeft de PKN verschillende materialen verzameld voor kerkelijke gemeentes om zelf aan de slag te gaan met het thema slavernij.

Herdenkingsdienst Slavernij

De Raad van Kerken organiseert op 30 juni om 19:30 uur een kerkdienst in De Nieuwe Kerk met het titel: ‘Gedeeld verleden – gezamenlijke toekomst’. Kerken maakten deel uit van de slavernij en het leed dat tot slaafgemaakten is aangedaan. Leed dat tot de dag van vandaag sporen nalaat. Geïnspireerd door de boodschap van de Bijbel wil de Raad van Kerken in deze oecumenische dienst rechtdoen aan het verleden en een bijdrage leveren aan een heilzame verwerking van het slavernijverleden.  In deze dienst zal voor het aangezicht van God en voor elkaar het leed dat de tot slaaf gemaakte mensen is aangedaan benoemd worden en schuld beleden worden ten aanzien van de rol van kerken in deze geschiedenis. Ook zal de hoop tot uitdrukking gebracht worden dat heilzame verwerking van het slavernijverleden mogelijk is.

Voorgangers en pastores van verschillende kerkgenootschappen leveren een bijdrage aan de dienst. Scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam ds. Rosaliene Israël en de Haags/Surinaamse rooms-katholieke pastor dr. Duncan Wielzen spreken in dialoog de overweging uit.

Het bezoeken van de kerkdienst is in verband met het beperkte aantal zitplaatsen niet meer mogelijk. De dienst wordt door de EO gestreamd, start om 19:30 uur. Daarnaast zendt de EO op 2 juni om 12:35 een compilatie van de dienst uit.

Uitzending Remember Keti Koti

Op 30 juni wordt het tv-programma Remember Keti Koti om 22:20 uur uitgezonden op NPO 2. Hierin staan de herdenkingsdiensten in De Nieuwe Kerk en Oosterpark in Amsterdam centraal, met aandacht voor speeches, dans en muziek. Ook wordt onder meer aan de jonge generatie nazaten gevraagd hoe zij het liefst herdenken, hoe ze naar de toekomst kijken en wat ze van de oudere generatie kunnen leren. De uitzending is een samenwerking tussen de EO en Omroep ZWART .

Materiaal om aan de slag te gaan met slavernijverleden

De Protestantse Kerk in Nederland heeft een overzicht gemaakt van allerlei soorten materialen om als gemeente aan de slag te gaan met het thema slavernij. Van Bijbelstudies tot verdiepende artikelen.  En van een praktische gids voor een dialoogtafel tot gespreksvormen. Je bekijkt alle materialen hier.