Bezoek Engelse theoloog Sam Wells aan Amsterdam
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:23/04/2019
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

Kan een Anglicaanse predikant Amsterdammers inspireren? Nou en of. We gaan het meemaken op 14 mei. Dr. Samuel Wells is in de Angelsaksische wereld een invloedrijk theoloog en hij geniet ook in ons land steeds grotere bekendheid. Na een aantal jaren voorganger te zijn geweest in diverse Engelse achterstandswijken werkte hij aan een Amerikaanse universiteit, totdat hij in 2012 besloot naar Londen terug te keren.

Sindsdien is hij voorganger van St. Martin-in-the-Fields, een historische Anglicaanse kerk in het hart van de stad (Trafalgar Square). Daar ontwikkelt hij een praktisch-theologisch kerkmodel.
Sam:

  • vindt dat één en dezelfde kerk tegelijkertijd in het hart van de samenleving én in de marge kan opereren;
  • schrijft dat het christelijk geloof in één woordje kan worden samengevat: ‘met’;
  • moedigt kerken aan om theologie, kerkorde, organisatie en financiën aan te passen aan een volstrekt nieuwe tijd, met een blijvende maar beduidend andere rol voor de kerk;
  • hoopt dat de Brexit op de één of andere manier niet doorgaat.

Deze avond wordt inhoudelijk voorbereid door de directeuren van de Protestantse Kerk en Diaconie van Amsterdam, Jenneke Welmers en Paul van Oosten, scriba Rosaliene Israël en stadspredikant Tim Vreugdenhil. Met korte reflecties op waar we staan, zullen zij reageren op het verhaal van Wells. Daarna heffen we hoopvol het glas. Iedereen die hart heeft voor de kerk in de stad is welkom, mensen van binnen en buiten de Protestantse Kerk Amsterdam.

Wanneer: Dinsdagavond 14 mei vanaf 20.00 uur.
Waar: De Hermitage, Amstel 51.
Reserveren: communicatie@protestantsamsterdam.nl

Namens de organisatie, Tim Vreugdenhil, stadspredikant Amsterdam