Cursus Theologie voor Geïnteresseerden en Studium Generale 2018
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:08/05/2018
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

In Amsterdam wordt al vele jaren de Cursus Theologie voor Geïnteresseerden (TVG) georganiseerd. Dit was voorheen de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden en Geïnteresseerden. Van eind augustus t/m eind april op de dinsdagochtend komen de cursisten bij elkaar voor een heel pakket van theologische lessen. Er is ruim aandacht voor de Bijbelse vakken die inzicht geven in het Oude en Nieuwe Testament. Eveneens komt aan bod wat de literatuur van de christelijke boodschap in de loop van de eeuwen heeft teweeggebracht: Kerkgeschiedenis. Daarnaast komen de vakken Filosofie (de wijze waarop wij denken), Geloofsleer (doordenken van ons christelijk geloof) en Ethiek (de consequenties voor ons alledaagse leven) aan bod. In de praktische vakken wordt vanuit de geloofsgemeenschap gekeken hoe mensen samen kerk kunnen zijn in Pastoraat, Diaconaat en Liturgiek. Verder worden de vakken Contextuele en Feministische Theologie, Jodendom en Wereldgodsdiensten gedoceerd. Iedereen die geïnteresseerd is in geloof en levensbeschouwing kan deze cursus volgen. Er worden geen eisen gesteld aan opleiding en kerkelijke achtergrond.
De docenten zijn vakdocenten en zijn predikant of als medewerker aan een theologische instelling verbonden of daar werkzaam geweest. Juist de interactie tussen mensen van allerlei achtergronden maakt de TVG-cursus voor cursist en docent spannend en waardevol. We willen van elkaar leren én elkaar respecteren.

De cursus die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) duurt drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 30 weken van september tot april bijeenkomsten belegd in Amsterdam. De kosten bedragen € 235,- (gespreide betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk niet de gehele cursus maar een aantal vakken te volgen. Voor informatie zie ook  www.tvg-amsterdam.nl

U kunt zich voor de nieuwe TVG-cursus inschrijven door middel van een  aanmeldingsformulier. Nog niet alle relevante gegevens zijn verwerkt, maar u kunt wel al de algemene informatie inzien op de pagina “opzet cursus”. Dit geldt ook voor de lesblokken die in het kader van het Studium Generale gegeven worden. Zodra deze bekend zijn kunt u zich hier aanmelden.

Meer informatie en/of aanmelding bij de secretaris:
Pieter Licht, tel. 020 -4417297 of 06 – 83995520, e-mail: pieter.licht@gmail.com
Op verzoek kan een uitgebreide studiegids worden toegezonden.