Gebed voor vluchtelingen (Wereldvluchtelingendag 2020)
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:17/06/2020
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

Zondag 21 juni is de dag na Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn meer dan 70,8 miljoen mensen op de vlucht. Verdreven door rampen en oorlogen. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Kerk in Actie schreef speciaal voor deze dag een gebed. Bidt u met hen mee?

Goede God,

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag bidden wij u voor alle mensen op de vlucht. Wereldwijd meer dan 70 miljoen mensen, een onvoorstelbaar groot aantal.

Wij bidden U

  • voor mensen die vluchten voor oorlog en onderdrukking, die in hun eigen land ontheemd zijn geraakt, zoals in Colombia, en ook voor hen die in de buurlanden worden opgevangen, zoals de vele Syriërs in Turkije. Dat ze een veilige plek mogen vinden en mensen die zich over hen ontfermen.
  • voor vluchtelingen en asielzoekers die vastzitten op Griekse eilanden, dat regeringsleiders zich hun lot aantrekken,
  • voor vluchtelingen die proberen in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen, dat ze mensen mogen ontmoeten die hen echt zien en aan willen horen.

Wij bidden U

  • voor hulpverleners wereldwijd, zoals de mensen van onze partnerorganisatie Mencoldes in Colombia en de kerken en hulporganisaties in Griekenland, dat ze kracht mogen krijgen om mensen te helpen.
  • voor Europese leiders en de Nederlandse overheid, dat ze de weg vinden naar een humaan migratiebeleid dat recht doet aan mensen in nood.
  • voor onszelf, dat wij in de vreemdeling onze naaste mogen herkennen.

Wij willen U ook danken voor de mensen die altijd weer klaar staan om hulp te verlenen, en U vragen om Uw zegen voor alle plaatsen waar ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen uit verschillende culturen.

Hoor ons gebed, in Jezus’ naam,

Amen

Kerk in Actie heeft ook liturgiesuggesties gemaakt voor uw kerkdienst en een gesprekshandleiding om de dienst voor te bereiden. Vraag de liturgiesuggesties aan.