Samen zorg dragen voor de toekomst

Update: maart 2024

De werktafel Geloofspraktijken startte pas begin 2024, zo was afgesproken. Echter er zijn hiervoor slechts 2 aanmeldingen. Vandaar dat gekozen is om goede verhalen rondom dit thema te gaan delen en het thema Gebed beter op de kaart te zetten. In het verlengde van het beleidskader is gekozen voor de strategie van samenwerking. Dus is met SKIN-Amsterdam en de Raad van Kerken-Amsterdam de week van gebed gezamenlijk gepromoot in de stad. Er is een vergadering geweest met vertegenwoordigers van de Raad van Kerken- Amsterdam, SKIN, PCC (Pentecostal Church of Council) en PKA. Communicatie van de PKA heeft zich ingezet om de pr via de socials onder de aandacht te brengen. Het was voor de eerste keer dat vertegenwoordigers van deze organisatie bij elkaar kwamen.  Er is een flyer gemaakt waarop 12 bijeenkomsten werden vermeld. Missie Nederland heeft onlangs contact gezocht met de PKA en gevraagd of de ervaringen van deze Week van Gebed in Amsterdam gebruikt mogen worden om de volgend jaar deze week opnieuw onder de aandacht te brengen. Daar zijn inmiddels afspraken over gemaakt. 

Rondom Amsterdam750 is het de bedoeling om in samenwerking met de Raad van Kerken-Amsterdam een gebedsbijeenkomst voor de stad te organiseren. In de loop van het jaar komt hier meer nieuws over. 

Neem contact op

Karin Smit
karin.smit@protestantsamsterdam.n