De Protestantse Kerk Amsterdam heeft ruim twintig kerken en pioniersplekken verspreid over de stad waar mensen elkaar en God ontmoeten. Plekken waar mensen van betekenis willen zijn voor hun omgeving, dichtbij en ver weg. Plekken waar je inspiratie kunt vinden en verbondenheid. Waar iedereen meetelt. Samen zetten we ons daar enthousiast voor in.

Samen kunnen we van betekenis zijn voor elkaar en voor de buurt. Met verschillende diaconale projecten of de diverse ontmoetingsbijeenkomsten. Of door samen te zoeken naar andere vormen van kerk-zijn, zoals de pioniersplekken dat doen. Zo spreekt Holy Hub millennials aan met allerlei artikelen, blogs, filmpjes en activiteiten rond levensthema’s. Taizé in Amsterdam draagt bij aan een andere manier van vieren. Hebron is een spirituele huiskamer voor de buurt met een uitgebreid kinderprogramma. Zo zorgen we dat we present zijn in Amsterdam. En proberen we van betekenis te zijn voor onze stad. Klik hier voor een overzicht van al onze kerkplekken in de stad.

De kerk krijgt geen subsidie en is afhankelijk van giften van leden en andere betrokkenen. Doe je daarom mee aan Actie Kerkbalans? Je gift kan eenvoudig worden overgemaakt via de button hieronder.

Hartelijk dank voor je steun! We zijn blij met je betrokkenheid, inzet en financiële bijdrage waarmee we ons kerk-zijn kunnen blijven organiseren.

Maak je bijdrage over op rekening NL90 RABO 0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam onder vermelding van Kerkbalans. Overmaken via MijnPKA kan ook.

 

 

 

 

Maaike Luttikhuis vindt het heerlijk om te zingen in de Westerkerk. 
‘Als ik zing, vind ik het makkelijk om te geloven...’ 

Ik vind de kerk van belang voor de stad, de wereld en voor mijzelf. Het is fijn dat de Westerkerk haar best doet het Woord levend en de gemeente draaiend te houden. Of dat nu online of fysiek is. 

‘De kerk kost geld, online en fysiek, daarom geef ik.’

Met jouw bijdrage aan Actie Kerkbalans steunt de kerken in Amsterdam en daarnaast ook de vele stedelijke initiatieven die we alleen of met partners uitvoeren. Samen hebben we een ambitie: Gods liefde gestalte geven in de stad Amsterdam.

Advies over de hoogte van uw gift

Als richtlijn hanteren we 3% van je netto (gezins)jaarinkomen. Zie hiervoor ook de tabel. Voor studenten is de richtlijn een bedrag van 5 tot 10 euro per maand. We zijn blij met iedere gift.

Fiscaal voordeel

Weet je dat jouw bijdrage aan Kerkbalans fiscaal aftrekbaar is? De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s – hoger dan 1% van uw inkomen – kun je fiscaal aftrekken. Bij een periodieke schenkingsovereenkomst voor vijf jaar is het bedrag zelfs volledig aftrekbaar. De ANBI gegevens vind je hier. Neem voor meer informatie contact op met het onze administratie 020-53 53 719 of via info@protestantsamsterdam.nl