Wat betekent de kerk voor jou? De antwoorden kunnen heel verschillend zijn: een plek van ontmoeting met God en mensen, van bezinning en rust, van aandacht voor de naasten dichtbij en ver weg, van vragen stellen. Steeds komt naar voren hoe waardevol de kerk voor velen is.

Om als kerk een waardevolle plek te kunnen blijven innemen in Amsterdam is geld nodig. Kerken krijgen geen overheidssubsidie. De kerk bestaat dankzij de financiële steun van haar leden en andere betrokkenen, van mensen zoals jij. Aan hen wordt jaarlijks in januari om een financiële bijdrage gevraagd. Dit noemen we Actie Kerkbalans.

Samen Gods liefde gestalte geven in de stad vandaag en morgen. Help je mee?

Maak je bijdrage over op rekening NL90 RABO 0373741472 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam onder vermelding van Kerkbalans. Overmaken via mijn PKA kan ook.

 

 

 

 

Maaike Luttikhuis vindt het heerlijk om te zingen in de Westerkerk. 
‘Als ik zing, vind ik het makkelijk om te geloven...’ 

Ik vind de kerk van belang voor de stad, de wereld en voor mijzelf. Het is fijn dat de Westerkerk haar best doet het Woord levend en de gemeente draaiend te houden. Of dat nu online of fysiek is. 

‘De kerk kost geld, online en fysiek, daarom geef ik.’

Met jouw bijdrage aan Actie Kerkbalans steunt de kerken in Amsterdam en daarnaast ook de vele stedelijke initiatieven die we alleen of met partners uitvoeren. Samen hebben we een ambitie: Gods liefde gestalte geven in de stad Amsterdam.

Advies over de hoogte van uw gift

Als richtlijn hanteren we 3% van je netto (gezins)jaarinkomen. Zie hiervoor ook de tabel. Voor studenten is de richtlijn een bedrag van 5 tot 10 euro per maand. We zijn blij met iedere gift.

Fiscaal voordeel

Weet je dat jouw bijdrage aan Kerkbalans fiscaal aftrekbaar is? De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s – hoger dan 1% van uw inkomen – kun je fiscaal aftrekken. Bij een periodieke schenkingsovereenkomst voor vijf jaar is het bedrag zelfs volledig aftrekbaar. De ANBI gegevens vind je hier. Neem voor meer informatie contact op met het onze administratie 020-53 53 719 of via info@protestantsamsterdam.nl

Wat betekent de kerk voor jou?

We vroegen het enkele kerkbezoekers. Hier lees je hun verhalen.