Advies en ondersteuning

Onze medewerkers en vrijwilligers zijn van groot belang. Dankzij hen kunnen de kerkdeuren openstaan, worden er activiteiten georganiseerd en kunnen we samen kerk zijn. Belangrijk kapitaal dus! Team HR ondersteunt op de vlakken instroom (werving en selectie), doorstroom (ontwikkeling en groei) en uitstroom van medewerkers (exitgesprekken en ontslag). Ze regelen onder andere de personeelsadministratie van de circa 80 medewerkers van de PKA, overeenkomsten voor vrijwilligers met een vrijwilligersvergoeding en zijn bereikbaar voor advies en ondersteuning op maat, zowel voor vrijwilligers als medewerkers. 

Neem contact op

Karin Smit | hoofd HR
Karin.smit@protestantsamsterdam.nl

Procedures

De juiste stappen rondom instroom, doorstroom, uitstroom van medewerkers

Handreikingen voor leidinggevenden

Ondersteuning in je rol als manager

Arbeidsvoorwaardenregeling PKN

Rechten en plichten van kerkelijk medewerkers

Wist je dat..

Je als werkgever een medewerker maximaal drie tijdelijke contracten mag aanbieden in maximaal drie jaar? Als je de medewerker daarna in dienst wilt houden moet het contract een contract voor onbepaalde tijd worden. Hiervoor dient een aanvraag te worden ingediend bij het dagelijks bestuur (DB).

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligerswerk en de kerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder vrijwilligers zijn veel activiteiten in de kerk immers niet mogelijk. Sommige vrijwilligers verzetten structureel echter zoveel werk voor de kerk dat jullie kerkplek er een vergoeding tegenover wil zetten. Bijvoorbeeld wanneer iemand elke week helpt met de schoonmaakwerkzaamheden. In dat geval is het mogelijk om een vrijwilligersvergoeding uit te keren. Hiervoor dient een vrijwilligersovereenkomst opgesteld te worden door de afdeling HR. Let wel: de hoogte van de vrijwilligersvergoeding is gemaximeerd. Klik op de button voor een actueel overzicht van de toegestane vergoedingen.  

Team HR

Karin Smit (hoofd HR)

karin.smit
@protestantsamsterdam.nl

Verzuimbegeleiding, advisering, strategische personeelsplanning & arbeidsvoorwaardengesprekken

Fleur Uittenbogaard

fleur.uittenbogaard
@protestantsamsterdam.nl

Personeelsadministratie, secretariaat veilige kerk, RI&E, BHV & advisering.

Kim Lassche

kim.lassche
@
protestantsamsterdam.nl

Ondersteuning HR & aanvragen VOG’s medewerkers en vrijwilligers

Adriana Paeper

adriana.paeper
@protestantsamsterdam.nl

Personeelsadministratie, werving en selectie & interne communicatie