Huurwoningen beschikbaar in Spaarndammerbuurt Amsterdam
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:23/03/2021
  • Laatste wijziging in bericht:01/06/2022

In Hebron Amsterdam in de Spaarndammerbuurt komen twee huurwoningen vrij waarvoor de leefgemeenschap nieuwe bewoners zoekt.

Hebron Amsterdam is een echte buurtkerk, midden in de Spaarndammerbuurt. De bewoners van de leefgemeenschap richten zich, samen met de buurtkerk, op Gods nieuwe wereld zoals die zichtbaar wordt in de buurt en de levens van haar bewoners.

Op onze stoep parkeren we dagelijks onze fietsen, spelen onze kinderen met hun vriendjes en komen we elkaar tegen op weg naar de supermarkt. Uit het kerkzaaltje klinkt op zondag een lied. Doordeweeks lopen buurtbewoners hier geregeld binnen voor een maaltijd,
ontmoeting of voor het branden van een kaarsje. Door zo op één plek vorm te geven aan leven én geloven, aan kerk-zijn én buur-zijn, staat de Leefgemeenschap in de stroom van Gods liefdevolle beweging naar elkaar en naar de buurt. Op allerlei kleine manieren zoeken we naar
mogelijkheden om ogen, oren, handen en voeten van Jezus Christus te zijn voor elkaar en de mensen om ons heen.

Het Hebroncomplex bestaat, naast een kleine kerkzaal, een buurthuiskamer en een kapel, uit een twintigtal woningen. De leefgemeenschap, die in november 2020 officieel van start is gegaan in een deel van deze woningen, bestaat momenteel uit negen volwassenen en vijf
kinderen.

Binnenkort komen er twee tijdelijke huurwoningen vrij bij Hebron in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam. Heb je interesse? Kijk dan hier voor meer informatie.