Jan van der Wolf, voorzitter van de werkgroep Veilig werken in de kerk
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:18/09/2018
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

‘Iedereen moet zich veilig kunnen voelen’

De Protestantse Kerk Amsterdam vindt het  belangrijk dat iedereen die als vrijwilliger of beroepskracht werkzaam is voor de kerk, dat op een veilige en gewaardeerde manier kan doen. Om dat mogelijk te maken komen er onder andere een meldpunt, een gedragscode en vertrouwenspersonen. Zij zijn bij een melding van ongewenst gedrag essentieel.

Jan van der Wolf is voorzitter van de werkgroep die dit alles heeft voorbereid. ‘In mijn werk als studentenpastor/ vertrouwenspersoon in het hoger beroepsonderwijs kwam ik regelmatig slachtoffers tegen van ongewenst gedrag en misbruik, binnen hun familie, kerkelijke gemeente of jeugdclub. Als het om de kerk ging, vroeg ik altijd of zij het in hun gemeente met iemand wilden bespreken. Het antwoord was bijna altijd: nee, dat wil ik niet, dan voel me ik me niet veilig, want ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Dat had vaak met procedurele onduidelijkheid te maken. Dat we ons ook binnen de kerk veilig kunnen voelen, juist bij deze gebeurtenissen, is voor mij echt een thema geworden.’

Enkele vragen aan Jan van der Wolf

Kerk in Mokum – september 2018
Tekst: Hanna van Dorssen. Foto: Marloes van Doorn