Financieel bijdragen aan de kerk

Acties vanuit de Protestantse Kerk Amsterdam

Samen hebben we een ambitie: Gods liefde gestalte geven in de stad Amsterdam. Met jouw bijdrage aan een van de kerken in Amsterdam of een van de vele stedelijke initiatieven maak je dit mede mogelijk. 

Je kunt op verschillende manieren bijdragen aan de kerk. Op deze pagina vind je de verschillende acties van de kerk en mogelijkheden om te geven op een rij én het ondersteuningsaanbod vanuit het kerkelijk bureau. 

rondje yvonne

Neem contact op

Yvonne Teitsma | Adviseur geld- en fondsenwerving
schenken@protestantsamsterdam.nl

Actie kerkbalans

De jaarlijkse actie voor de toekomst van de kerk

Zondagse collecte

Wekelijks geven aan de kerk en goede doelen

Solidariteitskas

Landelijke initiatieven steunen

Eindejaarsacties

Een verzoek voor het nieuwe jaar

Schenken aan de kerk

Samen hebben we een ambitie: Gods liefde gestalte geven in de stad Amsterdam. Met jouw bijdrage aan een van de kerken in Amsterdam of een van de vele stedelijke initiatieven maak je dit mede mogelijk. 

Geefrichtlijn

De financiële bijdrage aan de kerk is vrijwillig. Als lid van de Protestantse Kerk Amsterdam ben je dus niet verplicht om mee te doen aan bijvoorbeeld Actie Kerkbalans. De kerk is echter wel afhankelijk van alle vrijwillige giften omdat de kerk geen subsidie of geld van de overheid krijgt. Als richtlijn voor de hoogte van de gift hanteren we 3% van je netto (gezins)jaarinkomen. Voor studenten is de richtlijn een bedrag van 5 tot 10 euro per maand. We zijn blij met iedere gift. Meer informatie hierover vind je hier.

Fiscaal voordeel

Weet je dat jouw bijdrage aan de kerk fiscaal aftrekbaar is? De kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan ANBI’s – hoger dan 1% van je inkomen – kun je fiscaal aftrekken. Bij een periodieke schenkingsovereenkomst voor vijf jaar is het bedrag zelfs volledig aftrekbaar. De ANBI gegevens vind je hier. Neem voor meer informatie contact op met het onze administratie 020-53 53 719 of via info@protestantsamsterdam.nl. 

Periodiek schenken

Bij een periodieke schenking met een looptijd van minimaal vijf jaar, is je gift volledig fiscaal aftrekbaar. De drempel in de giftenaftrek telt dan niet mee. Dat levert je belastingvoordeel op.  Met dit voordeel zou je jouw gift aan de kerk kunnen verhogen.  

Het omzetten van je kerkelijke bijdrage in een periodieke gift is eenvoudig. Stuur een e-mail naar financien@protestantsamsterdam.nl of bel 020 – 53 53 719 voor meer informatie.

Rekeningnummers Protestantse Kerk Amsterdam

Actie Kerkbalans: NL90 RABO 0373 7414 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
Eindejaarsactie: NL37 RABO 0373 7414 56 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
Pinksteractie: NL37 RABO 0373 7414 56 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
Solidariteitskas: NL15 RABO 03 73 74 14  64 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam

Advies & ondersteuning

Advies of ondersteuning nodig bij Actie Kerkbalans of een andere vorm van fondsenwerving? De afdeling fondsenwerving staat voor je klaar. Hierbij kan ze helpen: 

Actie Kerkbalans

Elk jaar vanaf half oktober starten we met de voorbereidingen van de Actie Kerkbalans. Samen met de penningmeesters van de verschillende wijkkerken wordt deze actie vormgegeven. Onder andere door:  

  • Start met een informatiebijeenkomst en moment om ideeën uit te wisselen over de aanpak van de Actie Kerkbalans;
  • Ondersteuning bij het schrijven van een wijkgerichte brief volgens een aangeleverd format;
  • Voorbeeldartikelen voor wijknieuwsbrief om aandacht voor de actie te vragen;
  • Belscripts voor het nabellen van leden;
  • Voortgangsrapportages

Stuur een e-mail naar yvonne.teitsma@protestantsamsterdam.nl voor meer informatie. 

Fondsenwerving

Naast acties onder de leden kan ook gezocht worden naar andere vormen van financiering. Vanuit het Kerkelijk Bureau kan worden meegedacht over: 

  • het selecteren van mogelijke fondsen en het benaderen ervan;
  • opzetten van speciale financieringsacties.

Stuur een e-mail naar yvonne.teitsma@protestantsamsterdam.nl voor meer informatie.

Nalaten aan de kerk

Overweeg je jouw kerk te laten delen in je nalatenschap? Wil je jouw schenking aan je kerk voor vijf jaar vastleggen en daar belastingvoordeel voor ontvangen? Wil je meer hierover weten? Stuur een e-mail naar schenken@protestantsamsterdam.nl en wij sturen je graag gerichte informatie. 

Meer informatie over nalaten vind je hier