Luchthavenpastor Marieke Meiring over haar werk op Schiphol
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:03/07/2018
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022
Marieke Meiring: ‘Als er iets is waar het pastoraat bij nodig is, word ik gebeld door het Regiecentrum van Schiphol.’

‘Plek voor alle geloofsovertuigingen’
Als je op Schiphol nog wat rondloopt nadat je bent ingecheckt omdat je tijd over hebt of als je een overstap maakt, kan het zomaar zijn dat je een bordje Meditation centre ziet. Als je dat volgt, kom je uit bij het Stiltecentrum van Schiphol.

Marieke Meiring, pastor bij het luchthavenpastoraat, leidt me rond. ‘Het Stiltecentrum was er al langer op Schiphol, maar nu zit het op een nieuwe plek. Het wordt niet voor niets Meditation centre genoemd, want het is een plek waar alle geloofsovertuigingen en andere vormen van spiritualiteit welkom zijn. Ook niet-gelovigen. Op andere luchthavens zijn er altijd aparte ruimtes voor de verschillende godsdiensten. Op Schiphol delen alle bezoekers één ruimte met elkaar als gelijkwaardige mensen.’ Op een grote glaswand die je ziet bij binnenkomst wordt dit duidelijk. Alle symbolen die horen bij een wereldgodsdienst of een spirituele beweging staan erop.

Vier elementen
In de Stilteruimte hangen kleurige glaspanelen waarop de vier elementen lucht, water, aarde en vuur zijn afgebeeld. ‘Die elementen verbinden alle mensen met elkaar, ze zijn net zo kleurrijk als de mensheid. Er staan pilaren die bedoeld zijn om een gevoel van geborgenheid n veiligheid te geven. Op een luchthaven kun je je verloren voelen, het Stiltecentrum biedt beschutting. Mensen zitten er soms te schrijven met hun rug tegen de muur, even een plekje voor jou alleen. De boodschappen die worden omgeroepen hoor je niet. Het is echt stil.’ In de kasten tegen de muur staan allerlei boeken: Bijbels in verschillende
talen, Korans, de Tenach, de Bhagavad Gita. In een hoek op de grond ligt de Kibla, een windroos met wijzers naar Mekka, zodat moslims weten naar welke kant ze hun gezicht moeten richten bij het bidden.

Stilte verbindt
Vrijwilligers staan bezoekers bij als er vragen zijn. Soms willen passagiers een pastor of een counselor spreken en wordt dat geregeld. ‘Er was een bezoeker met een hindoeïstische achtergrond, die wilde praten over de verschillende wereldgodsdiensten. Al die boeken die hij zag staan in het Stiltecentrum deden bij hem de vraag rijzen hoe dat nou toch zat. Het komt voor dat joden, moslims en christenen hier samen bidden. De stilte verbindt, mensen respecteren elkaar, er is  verdraagzaamheid. Dat kan soms heel ontroerend zijn. Het is alsof er op zo’n internationale luchthaven meer kan dan thuis. Alsof je even buiten de tijd bent
en uit je comfortzone. Mensen doen hier nieuwe ervaringen op.’ Het komt ook voor dat mensen iets spannends tegemoet gaan, een studie in het buitenland, een huwelijk, een begrafenis en dat moment willen markeren met het aansteken van een kaarsje en een moment van stilte en rust.

Regiecentrum van Schiphol
Het team van luchthavenpastores bestaat uit drie beroepskrachten. Marieke Meiring is de protestantse pastor. Haar werk wordt ondersteund door de Protestantse Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Om de beurt hebben de pastores oproepdienst. Zo kan het zijn dat je gevraagd wordt om een familie bij te staan die terugkeert nadat een van hen in het buitenland is overleden. Of het gaat om mensen met een traumatische ervaring. Gelukkig zijn er ook vrolijke momenten. Iemand die na lange tijd weer wordt herenigd met zijn familie of een adoptie. ‘Als er iets is waar het pastoraat bij nodig is, word ik gebeld door het Regiecentrum van Schiphol. Zij hebben weer contact met alle diensten op de luchthaven zoals de Marechaussee en de KLM. We kunnen mensen bijvoorbeeld ontvangen in een aparte ruimte, zodat ze met al hun verdriet niet tussen de ballonnen en welkom thuisbordjes staan.’

Terug naar huis
Er zijn ook mensen die om een of andere reden stranden op de luchthaven. ‘Er was een Indonesische studente die in Utrecht met een beurs een zomerschool had gevolgd. Ze miste haar vliegtuig en had geen geld om naar huis te reizen. Bovendien zou haar visum verlopen. Via het potje ‘Terug naar huis’ van het  uchthavenpastoraat kon ze geholpen worden. Geen enkele dag is hetzelfde’, zegt Marieke. ‘Je ontmoet steeds weer andere mensen, ieder met zijn of haar eigen verhaal. Soms heb je de tolkentelefoon nodig van de Marechaussee of de taalspecialisten van KLM om iemand te kunnen verstaan en er achter te komen wat er speelt. Schiphol denkt goed mee. Veel mensen weten het niet, maar je kunt de luchthaven altijd bellen als je voor jezelf, familie of vrienden ondersteuning nodig hebt bij terugkeer van een reis, of als je familieleden in een verdrietige situatie gaat ophalen.’ Of volg als u bent ingecheckt eens de bordjes Meditation centre en neem even de tijd in het Stiltecentrum.
Geïnteresseerd om vrijwilligerswerk te doen? Het Luchthavenpastoraat is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
luchthavenpastoraat.nl

Kerk in Mokum – juli 2018
Tekst: Hanna van Dorssen. Foto: Marloes van Doorn