Minder kerkbezoek, meer gebed
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:25/02/2021
  • Laatste wijziging in bericht:01/06/2022

De impact van de coronacrisis houdt de gemoederen binnen de kerk bezig. Sinds vieringen en bijeenkomsten vorig jaar maart grotendeels online gingen is het kerkelijk leven onherkenbaar veranderd. Uit onderzoek van EO radioprogramma Dit is de dag blijkt nu dat dit niet zonder gevolgen blijft. Zestien procent van de christenen in Nederland zegt te zijn gestopt met het bijwonen van kerkdiensten. Daartegenover staat dat twintig procent aangeeft meer te bidden.

Het onderzoek vond plaats onder Rooms-Katholieken, Protestanten (onderverdeeld in leden van de Protestantse Kerk in Nederland en de diverse gereformeerde kerken) en overige gemeenschappen, waaronder de Evangelische- en Pinksterkerken. Het meest opvallende verschil is dat Katholieke kerken de omslag naar online kerkdiensten moeilijker maken. Ook stonden zij het minst in contact met de achterban: zesenzestig procent van de katholieken geeft aan tijdens de coronacrisis geen pastoraal contact te hebben gehad.

Afhakers

Bij het uitbreken van de crisis stopte zeven procent van de gelovigen meteen met het meebeleven van kerkdiensten. Negen procent haakte langzamerhand af. De tweede golf die begon in oktober versterkte deze trend. Hoe groot het aantal kerkgangers zal zijn tegen de tijd dat kerkdiensten weer fysiek bijgewoond kunnen worden is niet te zeggen; wel geeft vier procent van de gelovigen aan na de crisis definitief niet meer naar de kerk te gaan. Belangrijkste reden die men opgeeft is dat door de coronacrisis het besef is doorgedrongen dat men voor die tijd vooral uit gewoonte naar de kerk ging.

Twintig procent van de christenen is meer gaan bidden.

Ondanks de verschuivingen is de waardering voor de kerk toegenomen en geeft het overgrote deel aan dat het geloof in de crisis helpt om ‘vertrouwen te hebben dat het goed komt’. Verder lijkt het erop dat een trend die al voor corona zichtbaar was, namelijk minder binding voelen met het instituut kerk en meer aandacht voor nieuwe vormen om het geloof te beleven in een stroomversnelling is geraakt. Men is bijvoorbeeld meer tijd gaan besteden aan meditatie, lezen van de Bijbel en andere christelijke boeken en het luisteren van podcasts over geloof en zingeving. Twintig procent van de christenen is meer gaan bidden.

Lees ook: Meer kerkbezoek door online diensten

Stadspredikant Tim Vreugdenhil reageerde op zondag 28 februari in het radioprogramma Dit is de Zondag op bovenstaand onderzoek. Luister hier terug.