Samen zorg dragen voor de toekomst

Update: maart 2024

Twee wijkgemeenten hebben zich aangemeld voor de werktafel ondernemend. Maarten Atsma (facilitator) heeft met de vertegenwoordigers van deze wijken kennis gemaakt, verwachtingen afgestemd, maar ook gecommuniceerd dat de werktafel op dit moment niet doorgaat door het kleine aantal aanmeldingen. Na een volgende aanmeldmogelijkheid zou de werktafel alsnog kunnen starten.
 

Om te voorkomen dat het eigenaarschap en uitvoering van de doelstellingen enkel bij het Kerkelijk Bureau komen te liggen, werkt Maarten in verschillende samenstellingen aan de doelstellingen. Bijvoorbeeld: pilot gezamenlijk inkoop Zuid, betrekken van ondernemers op de exploitatie van kerkgebouwen en (nog verkennend) uitwisselen van ervaringen en uitdagingen tussen wijkgemeenten die experimenteren met nieuwe vormen van inzet kerkgebouw/ exploitatie, gesprek met de gemeente Amsterdam.  

Neem contact op

Maarten Atsma
maarten.atsma@protestantsamsterdam.nl