Per 1 november 2018 is Rosaliene Israël scriba van de Protestantse Kerk in Amsterdam. In deze veelzijdige functie, die ze overneemt van Julia van Rijn, draagt Israël een pastorale verantwoordelijkheid voor collega-predikanten en wijkkerkenraden, is ze het gezicht van de kerk naar buiten en legt ze verbinding tussen de wijkkerken en het  stedelijke veranderingsproces.

‘De brede functieomschrijving sprak me aan, want veelzijdigheid past bij mij. Ik was gemeentepredikant, heb lang in een christelijke leefgemeenschap gewoond en doe praktisch-theologisch onderzoek.’ Haar aanstelling zal voor een belangrijk deel in het teken staan van kerkelijke vernieuwing. ‘Er staat veel te gebeuren, onze ambities zijn hoog’, zegt ze. ‘In ons beleidsplan en in dat van de Protestantse Kerk Nederland staat dat we een krimpende kerk zijn. Onze plek in de samenleving is minder vanzelfsprekend, maar ook op die plek willen we betekenisvol zijn. Daarvoor moeten we ons oor te luisteren leggen bij de samenleving en bij vernieuwende projecten, zoals onze pioniersplekken.’

‘Als het goed is, zijn we als kerk continu in beweging, met oog voor de protestantse traditie. We staan immers midden in de maatschappij, zijn daar geroepen.’ Ze vertelt over een zomermiddag die haar inspireerde. ‘Een groep Duitse  predikanten was op inspiratiebezoek in de stad. Ter afsluiting lunchten we buiten aan een lange tafel, samen met bewoners van de Leefgemeenschap Slotervaart. Buurtbewoners liepen langs en maakten een praatje. Ik dacht: Dit is waar kerk-zijn over gaat. De kerk als een lange tafel op straat, zichtbaar in de wijk, waaraan altijd plaats is voor onverwachte gasten. Waaraan we niet in onszelf gekeerd zijn, maar delen wat we ontvangen. Die symbolische gastvrije tafel staat er niet vanzelf, hij werd met zorg geplaatst en aangekleed. Ik zie het als mijn taak als scriba  om met elkaar na te denken over wie en wat er nodig is voor zo’n goede maaltijd.’

 

Contactgegevens
Rosaliene Israël
rosaliene.israel@protestantsamsterdam.nl