In onze privacyverklaring lees je meer over de rechten die je hebt. Met het formulier hieronder kun je gebruik maken van je rechten.
Als je jezelf wilt uitschrijven als lid van de Protestantse Kerk in Nederland, of als je je wilt overschrijven naar een andere gemeente of pioniersplek kun je gebruik maken van dit formulier.

Bij het overschrijven heb je een aantal opties, die je in het Bericht-veld van het formulier kunt aangeven:

 1. Je kunt je (doop-/belijdenis-)gegevens opvragen, zodat je je met die gegevens kunt inschrijven bij een ander kerkgenootschap. Geef dan aan dat je je doop-/belijdenisattestatie wilt opvragen. In sommige gevallen kunnen wij zo'n overschrijving ook voor je regelen. Vraag daar gerust naar. Indien nodig nemen wij per e-mail of telefonisch contact met je op, vul dus vooral ook die velden in.
 2. Je wilt je overschrijven naar een nieuwe woonplaats. Als je verhuist, word je over het algemeen automatisch overgeschreven naar de Protestantse Kerk die het dichtst bij je nieuwe woonadres is. Je hoeft dan dus niets te doen. Twijfel je of je overschrijving goed heeft plaatsgevonden, neem dan contact op met leden@protestantsamsterdam.nl of 020-5353700. Onze ledenadministratie controleert dan of alle vinkjes goed staan.
 3. Je wilt ingeschreven staan bij een wijkgemeente of pioniersplek van de Protestantse Kerk Amsterdam die niet het dichtst bij je woonadres is. Vermeld dan naar welke wijkgemeente of pioniersplek je overgeschreven wilt worden en dat je dat als Voorkeurslid wilt doen.

In de privacywetgeving worden deze rechten het recht op dataportabiliteit en het recht op vergetelheid genoemd.

Als je meer informatie wilt over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij je graag naar onze privacyverklaring.

Als je aanvullende vragen hebt die niet in de verklaring staan, kun je contact opnemen met privacy@protestantsamsterdam.nl. Probeer je vraag zo exact mogelijk te stellen en vermeld in elk geval ook je naam en telefoonnummer, zodat we eventueel contact met je op kunnen nemen met een verduidelijkingsvraag.

Via Mijn PKA kun je eenvoudig en snel inzage krijgen in de gegevens die de PKA van je heeft.

Wil je een uitgebreider overzicht, dan kun je gebruik maken van het onderstaande formulier.

Een deel van de gegevens die wij van je hebben, kun je aanpassen via Mijn PKA.

Heb je een wijziging die je niet in Mijn PKA kunt doen, gebruik dan dit formulier en geef in het Bericht-veld aan wat je wilt aanpassen.

In de privacywetgeving wordt dit recht het recht op rectificatie en aanvulling genoemd.

Als je in het verleden mondeling, schriftelijk of digitaal toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan kun je die toestemming weer intrekken door contact op te nemen met degene aan wie je die toestemming hebt gegeven.

Heb je toestemming gegeven voor het toezenden van een nieuwsbrief maar wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan op de uitschrijf-link onderaan de laatste nieuwsbrief die je kreeg.

Als je niet kunt achterhalen aan wie je in het verleden toestemming hebt gegeven, kun je contact opnemen met privacy@protestantsamsterdam.nl. Hier kun je ook terecht met een klacht als je verzoek niet wordt gehonoreerd. Beschrijf in je mail zo volledig mogelijk om welke toestemming het gaat en vermeld ook je naam en telefoonnummer, zodat wij contact kunnen opnemen als we een verduidelijkingsvraag hebben.

In de privacywetgeving wordt dit recht het recht op beperking van de verwerking en het recht op het intrekken van gegeven toestemming genoemd.

Naast de eerder genoemde rechten, bestaat ook nog het recht op bezwaar (en de rechten op beperking van de verwerking en vergetelheid die daaruit voortvloeien).

De privacywetgeving noemt twee redenen om bezwaar te maken, namelijk: bezwaar bij direct marketing en bezwaar bij bijzondere persoonlijke omstandigheden. Je kunt dan bijvoorbeeld vragen om de verwerking te beperken of je gegevens zelfs helemaal te vergeten.

Als je gebruik wilt maken van je recht op bezwaar (door beperking van de verwerking of vergetelheid) kun je het beste een mail sturen naar privacy@protestantsamsterdam.nl. Neem in deze mail het volgende op:

 1. Ter identificatie in onze systemen:
  1. Je volledige voor- en achternamen
  2. Je geboortedatum en indien bekend je lidnummer
  3. Je e-mailadres en telefoonnummer
  4. Je huidige woonadres
 2. Met betrekking tot je verzoek:
  1. Op welk recht je je beroept
  2. Om welke reden je je op dit recht beroept (namelijk: in verband met direct marketing of persoonlijke omstandigheden)
  3. Nadere toelichting bij de reden (bijvoorbeeld: welke direct marketing of een toelichting op de persoonlijke omstandigheden)
  4. Welke actie je van ons verwacht (bijvoorbeeld: je gegevens niet meer gebruiken voor een specifiek doel)

Als je deze mail stuurt, ga je akkoord met de privacyverklaring van de Protestantse Kerk Amsterdam

We doen ons uiterste best om ons zo goed mogelijk aan de wetgeving te houden. Als je desondanks denkt dat we iets over het hoofd zien, horen we dat graag van je.

Als het inderdaad om een onrechtmatigheid gaat, zullen we het probleem zo goed mogelijk proberen te verhelpen.

Als je denkt dat wij je gegevens onrechtmatig gebruiken, vragen wij je vriendelijk om je klacht hieronder zo exact mogelijk te beschrijven. Vul verder ook je telefoonnummer in, zodat we je eventueel kunnen benaderen met een verhelderingsvraag.

Om je verzoek uit te kunnen voeren en om contact met je te onderhouden, hebben we de volgende informatie van je nodig: