Ruige dominees en moderne liederen alstublieft
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:20/05/2017
  • Laatste wijziging in bericht:06/03/2023

TienerBijna elke gemeente van de PKA kent tieners. Jonge tieners, oudere tieners. Tieners met ideeën, dromen en een mening; ook over de kerkdienst op zondagmorgen. Enkele tieners uit de Oude Kerk (centrum) en de Bethelkerk (noord) gaven ons hun ongezouten mening over hun beleving van de kerkdienst.  

Hoewel het soms misschien lijkt alsof tieners weinig van de kerkdienst meekrijgen, wisten alle tieners na afloop te vertellen waar de zondagse viering over ging en konden ze feilloos vertellen welke onderdelen er in de kerkdienst zijn. Een goede score. Tieners letten dus zeker wel op tijdens de vroege zondagmorgendienst. Tijd voor een stapje dieper: wat vinden ze er nu van?

Een element dat verschillende keren terugkwam was het feit dat de tieners het fijn vinden als ze deel uit mogen maken van de dienst en dat er oog voor hen is. Zo gaf een tiener aan: “Ik vind het zingen fijn, omdat ik dan even deel uitmaak van de dienst. Datzelfde geldt voor de tafeldienst, omdat ik mij dan meer één voel met de mensen om mij heen.” Een andere tiener vertelde dat hij het fijn vond dat er tijdens de dienst ook aandacht werd geschonken aan de eindexamens, omdat hij daar veel mee bezig was. Bovendien was hij te spreken over het feit dat er een kindermoment was, terwijl er slechts één kind aanwezig was. “Dit geeft mij het gevoel dat er aan iedereen wordt gedacht.” Kleine dingen, die een groot verschil kunnen maken in de wereld van tieners. Ze willen worden gezien en betrokken bij de dienst.

Hoewel de tieners te spreken waren over diverse aspecten van de dienst zouden ze sommige dingen zelf anders invullen. Zo zouden de preken iets korter kunnen. Bovendien blijken de preken soms lastig te volgen door het moeilijke taalgebruik en zijn ze niet zo gericht zijn op jongeren. Aandacht voor hedendaagse problematiek zoals oorlog en dictatuur werd wél gewaardeerd, omdat dit voor iedereen relevant is. Ook de liederen en dominees mogen soms wel iets moderner en ruiger volgens de tieners. Dit kan volgens hen echter simpel opgelost worden door vaker verschillende sprekers uit te nodigen en een piano of bandje te introduceren.

En de ideale kerkdienst? Daar zijn de tieners het niet helemaal over eens. De een oppert een nieuw, warmer kerkgebouw met opwekkingsliederen, de ander vindt de oude chants juist geweldig. Wel blijkt duidelijk dat ook de tieners betrokken willen worden bij de dienst. “Er moeten diensten komen waar veel contact is met mensen die de dienst regelen en de dienst bijwonen”.

Tekst: Suzanne Stoelinga. Foto: Pexels.com