Speciaal voor haar kerken en pioniersplekken ontwikkelde de Protestantse Kerk Amsterdam een gevarieerd pakket met voorlichtingsmateriaal. De verschillende onderdelen kun je hier downloaden.

Folder

Deze folder bevat informatie over de vertrouwenspersonen en de gedragscode. Je kunt hem bijvoorbeeld achterin de kerk leggen.

Download als PDF of bestel bij het Secretariaat Veilige Kerk

Poster algemeen

Deze poster wijst mensen erop wat ze kunnen doen als ze grensoverschrijdend gedrag zien of meemaken. Hang de poster op een goed zichtbare plek op.

Download als PDF of bestel bij het Secretariaat Veilige Kerk

Poster gedragscode

Met deze gedragscode op A3-formaat laat je aan bezoekers zien wat jullie manieren zijn. Ook helpt hij om je vrijwilligers alert te houden.

Download als PDF of bestel bij het Secretariaat Veilige Kerk

Handreiking voor vrijwilligers

Wat kun je als vrijwilliger doen om jouw kerk of pioniersplek veiliger te maken? En waar kun je terecht als je je niet veilig voelt. Je leest het in deze handreiking.

Download als PDF of bestel bij het Secretariaat Veilige Kerk

Handreiking voor contactpersonen

Deze handreiking is specifiek bedoeld voor contactpersonen Veilige Kerk. In de handreiking vind je een taakomschrijving en adviezen om je rol als ambassadeur zo goed mogelijk te vervullen.

Download als PDF of bestel bij het Secretariaat Veilige Kerk

Voorlichtingsmateriaal bestellen

Met het onderstaande formulier kun je voorlichtingsmateriaal bestellen voor het gebruik in je kerk of pioniersplek.

Bestelformulier

Privacy en verzenden

De verzendknop verschijnt zodra je akkoord gaat met de privacyvoorwaarden