Eline Minnaar-Kuiper. Hart & Ziel
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:21/03/2019
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022
Eline Minnaar Kuiper in de Westerkerk. Foto : Maartje Geels

Eline Minnaar-Kuiper (32) uit Nederhorst den Berg werkt bij Imagine IC in Amsterdam Zuidoost, een archief/museum dat het dagelijks leven in de buurt documenteert om erfgoedcollecties aan te vullen. Sinds 2007, toen ze erfgoedstudies en religiewetenschappen studeerde in Amsterdam, bezoekt ze de Westerkerk. Sterke preken en de muziek spreken haar daar aan. Ze is nu bijna vier jaar diaken. De hulpvaardigheid ten opzichte van de ander en het omzien naar elkaar vormen voor haar het hart van het diaconale werk.

‘Na overleg in vergaderingen van de diaconie bepaal ik de collectedoelen. De eerste collecte is een diaconale collecte voor goede doelen, zoals Artsen zonder Grenzen of de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. De tweede collecte is een kerkelijke collecte voor bijvoorbeeld de restauratie van de Westerkerk, een megaproject. Het is een collecte om het gemeenteleven en het gebouw in stand te houden. De uitgangscollecte is verdeeld onder diaconale en kerkelijke doelen.

Aan het eind van het jaar bepalen de diakenen een jaardoel waarvoor maandelijks wordt gecollecteerd, zoals voor de bouw van een kerkje in Mexico. Over de collectedoelen schrijf ik aantrekkelijke teksten voor de liturgie, om mensen aan te sporen gul te geven. Het omzien naar elkaar komt tot uiting in het werk dat onze diaconie doet, zoals het ondersteunen van de Trefmaaltijd. Vrijwilligers koken en de diaconie ondersteunt de maaltijd financieel. Er is bijvoorbeeld geld nodig voor het onderhoud en verbeteren van de keuken. Ook zitten er diakenen in het bestuur van de Voedselbank Amsterdam. Meerdere keren per jaar collecteren we hiervoor. Ook schrijven we kaartjes naar zieke mensen. Met Pasen krijgen zieke en oudere mensen een paasstukje met voorjaarsbloemen.
Er voor elkaar zijn en mensen die het nodig hebben ondersteunen, daar word ik gelukkig van. Het is handen en voeten geven aan mijn geloof.’

Tekst: Baukje Bos-Burggraaff
Foto: Maartje Geels