Geld werven voor de kerk

Ondersteuning en advies

Samen hebben we een ambitie: Gods liefde gestalte geven in de stad Amsterdam. Door middel van fondsenwerving en diverse geldwervingsacties zoals Actie Kerkbalans kunnen we dit samen mogelijk maken. 

Op deze pagina vind je het ondersteuningsaanbod vanuit het kerkelijk bureau op het gebied van geldwerving en fondsenwerving en diverse handige downloads en informatiedocumenten voor jou als kerkrentmeester of penningmeester. Heb je vragen? Neem dan contact op met Yvonne Teitsma. 

rondje yvonne

Neem contact op

Yvonne Teitsma | Adviseur geld- en fondsenwerving
yvonne.teitsma@protestantsamsterdam.nl

Advies & ondersteuning

Advies of ondersteuning nodig bij Actie Kerkbalans of een andere vorm van fondsenwerving? De afdeling geldwerving staat voor je klaar. Hierbij kan ze helpen: 

Actie Kerkbalans

Elk jaar vanaf half oktober starten de voorbereidingen van Actie Kerkbalans. Samen met de penningmeesters van de verschillende wijkkerken wordt deze actie vormgegeven.

Nalatenschappen

Als penningmeester kan je bericht ontvangen dat jouw kerk wordt genoemd in een testament. Wat moet er dan geregeld worden en wat is de rol van het kerkelijk bureau?

Fondsenwerving

Naast acties onder de leden kan ook gezocht worden naar andere vormen van financiering, zoals fondsenwerving. Vanuit het Kerkelijk Bureau kan hierover worden meegedacht.