Samen zorg dragen voor de toekomst

Update: maart 2024

De werktafel
inclusief komt in april voor de tweede keer bijeen, en gaat zich verhouden tot doelstellingen en openstaande vragen. Rondom het thema Inclusief zijn op dit moment twee projectmedewerkers aan de slag bij de PThU rondom het project Diversiteit en racisme. In juni wordt dit jaar geëvalueerd in de Algemene Kerkenraad. Op 1 juni as is er een terugkoppelbijeenkomst (meer info volgt) voorafgaand aan bijeenkomst over Groene Theologie (zie thema Duurzaam). 

Regelmatig worden gesprekken met SKIN Amsterdam gevoerd om elkaar beter te leren kennen, en wordt gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden (breder dan alleen delen in gebouwen).  

Neem contact op

Robert Jan Nijland-Beltman
robertjan.nijland@protestantsamsterdam.nl