We willen graag dat u zich bij ons veilig voelt. Veilig om uw geloof te beleven en veilig om te zijn wie u bent. Dat geldt voor onze klassieke kerken, voor onze pioniersplekken en voor alle andere plekken waar we werken en samenkomen.

Daar doen we ons best voor. Maar natuurlijk gaat het ook wel eens anders dan we willen. Dat vinden we vervelend. Het liefst lossen we dat samen op. Maar soms is dat niet genoeg of niet (meer) mogelijk. In dat geval kunt u terecht bij onze vertrouwenspersoon, mevrouw Hannie Kraan.

Wie is de vertrouwenspersoon?

Hannie Kraan, vertrouwenspersoonOnze vertrouwenspersoon is mevrouw Hannie Kraan.

U kunt bij haar terecht als u iets heeft gezien of meegemaakt dat volgens u ongepast of grensoverschrijdend is. Ook als u denkt dat u zelf zoiets heeft gedaan, kunt u contact met haar opnemen.

Mevrouw Hannie Kraan werkt onafhankelijk van de kerk en heeft ruim 30 jaar ervaring als vertrouwenspersoon.

mobiel: 06-38909170
email: hanniekraan@kracoconsult.com

Wat gebeurt er als ik de vertrouwenspersoon bel?

U kunt de vertrouwenspersoon bellen of mailen. Dat gaat als volgt.

 1. Als de vertrouwenspersoon niet in gesprek is, neemt zij op
 2. Als de vertrouwenspersoon wel in gesprek is, laat u uw telefoonnummer achter en belt zij u terug
 3. De vertrouwenspersoon vraagt u wat er gebeurd is en wat u wilt:
  1. Advies (de vertrouwenspersoon vertelt u welke mogelijkheden er zijn)
  2. Bemiddeling (de vertrouwenspersoon helpt u om met iemand in gesprek te gaan)
  3. Een melding doen bij de kerk (de vertrouwenspersoon schrijft op wat er is gebeurd, maar doet verder niets)
  4. Een klacht indienen bij de kerk(de vertrouwenspersoon legt u uit hoe u een klacht kunt indienen)
  5. Een klacht of melding indienen bij de politie (de vertrouwenspersoon legt u uit hoe dat gaat)
  6. Als u nog niet weet wat u wilt, denkt de vertrouwenspersoon met u mee.
 4. In sommige gevallen maakt u een afspraak met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan zo nog beter met u op zoek naar een goede oplossing voor wat u hebt gezien of meegemaakt.

Als u de vertrouwenspersoon belt of mailt, hoeft u uw naam niet te noemen. Dat is wel nodig als u wilt dat de vertrouwenspersoon u helpt met bemiddeling of als u een klacht wilt indienen.

Vaak zal de vertrouwenspersoon contact met u houden en u begeleiden tijdens een klachtenprocedure.

Waarvoor kan ik de vertrouwenspersoon bellen?

U kunt de vertrouwenspersoon bellen als u ongepast gedrag heeft meegemaakt. Maar ook als u zelf iets hebt gedaan dat ongepast is, of als u ongepast gedrag heeft gezien, kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht.

Ongepast gedrag is bijvoorbeeld als iemand uw lichamelijke grenzen overschrijdt. Maar ook pesten, diefstal en intimidatie horen bij ongepast gedrag.

Wat is ongepast gedrag?

Ongepast gedrag is gedrag waardoor mensen zich ongemakkelijk voelen. Als u dat voor het eerst meemaakt, denkt u misschien nog dat het per ongeluk of onhandig is. Vaak kunt u het dan ook nog wel zelf ter sprake brengen. Maar als het vaker voorkomt, er langzaam in sluipt of opzettelijk gebeurt, kan dat heel vervelend zijn.

Ongepast gedrag is bijvoorbeeld gedrag waarbij iemand uw lichamelijke grenzen overschrijdt. Maar ook pesten, diefstal en intimidatie horen bij ongepast gedrag.

De Vrijwilligerscentrale Amsterdam geeft op haar website met zeven duidelijke posters een goed overzicht van verschillende vormen van ongepast gedrag.

Ik wil een klacht indienen, hoe gaat dat?

Als u een klacht wilt indienen, neemt u contact op met onze vertrouwenspersoon. Zij legt u uit hoe de procedure verloopt. Een klachtenprocedure kan ingrijpend zijn, ook voor u. Daarom ondersteunt de vertrouwenspersoon u tijdens het proces.

Een eerste gesprek met een vertrouwenspersoon kan anoniem plaatsvinden. Maar ook als uw identiteit bekend is, is de vertrouwenspersoon aan geheimhouding gebonden.

In tegenstelling tot een juridische procedure verloopt een klachtenprocedure in de kerk vertrouwelijk: alleen degenen die bij de behandeling betrokken zijn, weten wie u bent.

Als u besluit om uw klacht ook aan de rechter voor te leggen, wordt de klachtenprocedure van de kerk opgeschort totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. Een procedure bij de rechter is meestal niet geheim.

Ik wil geen klacht indienen, maar wel iets melden. Kan dat?

Ja, dat kan.
Als u een melding wilt doen, neemt u contact op met de vertrouwenspersoon. Bij een melding wordt de situatie die u hebt gezien of meegemaakt geregistreerd. Er volgt echter geen klachtenprocedure.

Wel kunt u met de vertrouwenspersoon afspreken om een aantal vervolggesprekken te voeren. Ook kan de vertrouwenspersoon u doorverwijzen naar een gespecialiseerde pastor.

Ik heb iets gezien of meegemaakt, maar weet niet goed wat ik ermee moet

Als u iets hebt gezien of meegemaakt dat volgens u ongepast is, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Dit kan anoniem en/of vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en helpt u bepalen wat u er het beste mee kunt doen.

In gesprek met de vertrouwenspersoon kunt u bijvoorbeeld besluiten om een klacht in te dienen of een melding te doen. Ook kunt u besluiten om zelf met iemand in gesprek te gaan. De vertrouwenspersoon kan u daarbij helpen als bemiddelaar. Als u dat wilt, kan de vertrouwenspersoon u ook in contact brengen met een gespecialiseerde pastor.

Kan iemand mij helpen als bemiddelaar?

Ja, dat kan. Als u zelf met iemand in gesprek wilt gaan over iets wat u heeft gezien of meegemaakt, kan de vertrouwenspersoon u helpen als bemiddelaar. Ook kan de vertrouwenspersoon u adviseren over hoe u zo’n gesprek het beste kunt aanpakken.

Ik heb iets gedaan dat ongepast is en zit ermee. Kunnen jullie mij helpen?

Onze vertrouwenspersoon is er ook voor u. Zij helpt u te bedenken hoe u het beste met de situatie kunt omgaan. De vertrouwenspersoon kan u bijvoorbeeld in contact brengen met een gespecialiseerde pastor. Ook kan zij optreden als bemiddelaar in een gesprek tussen u en het slachtoffer. Als u meer behoefte heeft aan een oordeel over de situatie, kunnen zij u ook helpen de situatie voor te leggen aan een kerkelijke rechtbank.

De vertrouwenspersoon staat u gedurende het hele proces bij. Als het slachtoffer ook contact zoekt met de vertrouwenspersoon, wordt hij/zij doorverwezen naar iemand anders. Deze twee vertrouwenspersonen hebben onderling geen contact over uw zaak.

Wat doen jullie om ongepast of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen?

Als kerk willen we een situatie bieden waarin het goed verblijven en geloven is. Met zoveel verschillende mensen is dat soms nog knap lastig. Daarom is het belangrijk dat dit thema op ons netvlies is en blijft. Dat doen we met workshops en trainingen, met een gedragscode en door vrijwilligers en professionals te vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag. Meer hierover zetten we binnenkort online.

Sluit Menu