Kerk in Mokum (KIM) is het blad voor kerk, cultuur en samenleving van de Protestantse Kerk Amsterdam. Het verschijnt 10x per jaar: 5x met 8 pagina’s redactionele artikelen en een agenda, 5x alleen als agenda van 4 pagina’s. Het blad ligt in diverse Amsterdamse wijkkerken en is ook online te lezen.

Uitgaven:

2021
2020
2019

Klik hier voor het overzicht met deadlines van agendapunten en Pleisterplaatsen voor KIM in 2021
Eerdere edities van Kerk in Mokum kunt u per mail aanvragen: redactie@protestantsamsterdam.nl

Abonnement:
Een abonnement opgeven of opzeggen doet u via abonnementen@protestantsamsterdam.nl of 020 53 53 704 (9.00-17.00 uur).
Gemeenteleden kunnen wijzigingen doorgeven via mailadres leden@protestantsamsterdam.nl of 020 53 53 718
Eenmaal per jaar wordt u uitgenodigd een vrijwillige bijdrage te betalen.
Rek.nr. NL68 RABO 0373 7414 80 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam inz. Kerkblad (per 1-11-2018)

Verschijningsfrequentie: Kerk in Mokum verschijnt 10x per jaar, 5x als blad van 14 pagina’s en 5x als agenda van 6 pagina’s.