Kerk in Mokum is het blad voor kerk, cultuur en samenleving van de Protestantse Kerk Amsterdam. Het verschijnt 10x per jaar: 5x met 8 pagina’s redactionele artikelen en een agenda, 5x alleen als agenda van 4 pagina’s. Het blad ligt in diverse Amsterdamse wijkkerken en is ook online te lezen.

Download hier de editie van afgelopen maand

Abonnement: Een abonnement opgeven of opzeggen doet u via abonnementen@protestantsamsterdam.nl of 020 53 53 700 (9.00-17.00 uur). Eenmaal per jaar wordt u uitgenodigd een vrijwillige bijdrage te betalen.
Rek.nr. NL13 FVLB 0635 8012 21 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam inz. Kerkblad

Verschijningsfrequentie: Kerk in Mokum verschijnt 10x per jaar, 5x als blad van 14 pagina’s en 5x als agenda van 6 pagina’s.

 

Sluit Menu