Kerk in Mokum (KIM) is het blad voor kerk, cultuur en samenleving van de Protestantse Kerk Amsterdam. Het verschijnt 10x per jaar: 5x met 8 pagina’s redactionele artikelen en een agenda, 5x alleen als agenda van 4 pagina’s. Het blad ligt in diverse Amsterdamse wijkkerken en is ook online te lezen.

Klik hier voor het overzicht met deadlines van agendapunten en Pleisterplaatsen voor KIM in 2019
Eerdere edities van Kerk in Mokum kunt u per mail aanvragen: redactie@protestantsamsterdam.nl

Abonnement:
Een abonnement opgeven of opzeggen doet u via abonnementen@protestantsamsterdam.nl of 020 53 53 700 (9.00-17.00 uur).
Gemeenteleden kunnen wijzigingen doorgeven via mailadres leden@protestantsamsterdam.nl of 020 53 53 714
Eenmaal per jaar wordt u uitgenodigd een vrijwillige bijdrage te betalen.
Rek.nr. NL68 RABO 0373 7414 80 t.n.v. Protestantse Gemeente te Amsterdam inz. Kerkblad (per 1-11-2018)

Verschijningsfrequentie: Kerk in Mokum verschijnt 10x per jaar, 5x als blad van 14 pagina’s en 5x als agenda van 6 pagina’s.

 

Sluit Menu