Bezoekadres:
Brede Kerkepad 6-8 - 1023 BH Amsterdam

tel. 020 – 637 23 10

Kerkdiensten: zondagmorgen 10.00 uur

Website:
http://www.nieuwendammerkerk.nl/
E-mailadres:
info@nieuwendammerkerk.nl

Predikant(en)

Overige contactpersonen

Predikant: Ds. Paula de Jong, 06 1637 3625, dominee@nieuwendammerkerk.nl 
Verhuurder: Evert Kuut, tel. 020 – 636 84 33, e.kuut@chello.nl
Secretaris: Lineke Lith, tel: 020 – 337 49 26, lineke46@hotmail.com

Geschiedenis van de Nieuwendammerkerk
Sinds medio 17e eeuw bestaat de kerkgemeenschap rond de Nieuwendammerkerk. Het huidige gebouw dateert uit 1849. Links van de kerk ligt de begraafplaats, waar generaties Nieuwendammers hun laatste rustplaats vonden. De oude klok uit 1644 klinkt nog elke dag en de preekstoel is van diezelfde leeftijd. Eertijds was de gemeenschap kerkelijk verbonden aan Zunderdorp. Lange tijd was het gebouw in gebruik door de Hervormde Kerk, meer specifiek de Gereformeerde Bond.

De afgelopen jaren kwamen daar de gereformeerden uit de Noachkerk, de meer vrijzinnigen uit de Weerenkapel en een paar Lutheranen bij. Dat is te zien in de liturgie, waarin je verschillende stijlen kunt herkennen én in de achtergrond van alle verschillende gastvoorgangers.

Meer kerken in Noord