Taizé in Amsterdam

"Mensen zijn hier zo open en ontvankelijk voor elkaar. Het is echt een plek waar je mag zoeken naar het gemeenschappelijke."

Adres:
De Wittekade 111, Amsterdam
Achteringang: De Wittenstraat 114

Onze pionier

Stacey Krom

Over Taizé in Amsterdam

Taizé in Amsterdam is een plek voor jongeren waar stilte en muziek centraal staan. Taizé is een klooster in Frankrijk waar jaarlijks duizenden jongeren naar toe komen. De eerste donderdag van de maand houden we een viering geïnspireerd door Taizé. Voorafgaand aan deze dienst hebben we een maaltijd en voeren we een thema gesprek. In dit themagesprek proberen we de verbinding met elkaar te zoeken. In de dienst zullen de Taizéliederen en de stilte maken dat je in een diepere verbinding komt met elkaar en jezelf, God en de wereld om je heen.

Contactpersonen

Jongerenwerker
Stacey Krom: pionier@taize.amsterdam of 06 11 53 95 78

Voorzitter
voorzitter@taize.amsterdam

Financiën
penningmeester@taize.amsterdam

Onze kerkdiensten

Helaas! Deze kerkplek heeft geen kerkdiensten. Klik hier voor het aanbod van kerken mét kerkdiensten.