Koos van Beelen – Hart & Ziel
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:27/09/2018
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022
Koos van Beelen in de Nassaukerk. Foto : Maartje Geels

Koos van Beelen (21) is tienerwerker in de Nassaukerk. Hij woont in Katwijk en zit in het laatste jaar van de studie Godsdienst Pastoraal werk aan de Fontyshogeschool voor Theologie en levensbeschouwing in Utrecht. Hij is lid van de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee.

‘Het tienerwerk sluit heel mooi aan bij mijn studie. Er zijn nu zeven tieners in de Nassaukerk. Een keer per twee weken is er tienernevendienst om elkaar te ontmoeten. Bijbelse onderwerpen komen aan bod, zoals bidden of naastenliefde. Met Pinksteren heb ik een filmpje laten zien. Het laatste beeld liet doorboorde handen van Jezus zien. Een tiener vroeg: “Verklaar nader?” Dan volgt er een moment dat ik met hart en ziel kan vertellen over Jezus, dat hij voor ons is gestorven maar weer is opgestaan. Een boodschap doorgeven vind ik fantastisch: bijvoorbeeld een verhaal over de relatie die God met ons aangaat. Hij vergeet ons nooit.’

‘Het begon als opdracht van de Nassaukerk en in het afgelopen jaar is het bij mij echt gaan leven: verbinding tussen de tieners en de volwassenen. Een voorbeeld is het gebedskruis dat de tieners vaak gebruiken. Zij timmeren gebeden op dichtgevouwen post-its op het kruis. De tieners waren enthousiast over het plaatsen van het gebedskruis in de kerk. In de kerkdienst timmerde de jeugd de voorbeden op het kruis: alleen het geluid van de hamer was te horen,  verder was het stil in de kerk. Dat moment: volwassenen zeiden later dat het hen echt had geraakt. Er was verbinding: tieners en volwassenen waren allebei bezig met het gebed.
Ik blijf zoeken naar wat leeft bij tieners, maar ook bij volwassenen. Waar is de verbinding te vinden bij die twee groepen? Verbinding is niet iets wat je kunt opleggen, het is iets dat zich ontwikkelt. En het is zó belangrijk!’

Kerk in Mokum – september 2018
Tekst: Baukje Bos-Burggraaf. Foto: Maartje Geels