Protestantse Kerk Amsterdam pakt ‘verbubbeling’ aan
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:27/09/2018
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

Vernieuwing van de kerk wordt radicaal doorgezet

Meer pioniersplekken realiseren verspreid over de stad, op onverwachte plekken en voor allerlei verschillende doelgroepen – dat is de kern van de vernieuwing die de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) de komende vier jaar voor ogen staat. ,,Een kerk met lef en liefde voor de stad’’, zegt algemeen secretaris ds. Julia van Rijn, een van de opstellers van het nieuwe meerjarenprogramma.

In het Beleidskader 2018-2022 worden zeven trends beschreven die voor de kerk van Amsterdam van belang zijn, zoals de toenemende ‘verbubbeling’ van de samenleving, de zoektocht van mensen naar identiteit en de transformatie naar een netwerkmaatschappij. Hoe kan de kerk daarop inspelen om relevant te zijn en te blijven? Dit vraagt van de predikanten en pioniers een ‘geestelijk leiderschap met lef’. Speerpunten voor de komende tijd zijn het aansluiten bij jongere generaties, een gezamenlijk ouderenbeleid en het onverminderd doorgaan op het gebied van kerkvernieuwing.

Om de kerkvernieuwing te stimuleren, zet de kerk in op minimaal twee nieuwe pioniersplekken per jaar, naast de tien bestaande. Op plekken in de stad waar geen kerkelijke presentie meer is, ontstaan nieuwe vormen van kerk-zijn, in cafés, buurthuizen en huiskamers. Meer zichtbaar zijn in de stad en meedoen aan het maatschappelijk debat zijn eveneens speerpunten voor de komende jaren. Ds. Julia van Rijn: ,,We zijn er voor de hele stad en hebben ook mensen die niet gelovig zijn, iets te bieden. We kunnen fungeren als oases waar je rust vindt, een kaarsje op kunt steken, verdieping kunt vinden of de handen uit de mouwen kunt steken voor een ander. In een pluralistische wereld wordt de waarde van een religie bepaald door de voordelen die het brengt voor niet-gelovigen, stelt de Amerikaanse pastor Brian McLaren. Daar ben ik het van harte mee eens’’.

De volledige tekst van het Beleidskader 2018-2022 kunt u hier vinden.