Noorderkerk wordt Kerk met Stip
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:24/07/2018
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

De Noorderkerk wordt een kerk met stip. Een liefdevolle en gastvrije gemeente zoals Hebreeën 13 schrijft. Vrijgekomen gedetineerden kunnen diensten bezoeken in de Noorderkerk.


Ex-gedetineerden

Nogal wat gedetineerden ontdekken tijdens hun gevangenschap (opnieuw) de waarde van geloven èn de waarde van een geloofsgemeenschap. Jammer genoeg vinden ze na hun straf zelden aansluiting bij een kerk. En dat terwijl deze mannen en vrouwen in hun detentie wekelijks de vieringen meemaakten. Voor de meeste gedetineerden is de drempel naar een onbekende kerk buiten de muren te hoog. Daarom zoekt de vereniging Kerken met Stip christelijke geloofsgemeenschappen die ex-gedetineerden zowel godsdienstig als sociaal een dak boven hun hoofd kunnen geven.

Laagdrempelige, gastvrije Kerken met Stip
Waarom een STIP? Het schijnt dat zwervers vroeger een teken, een stip, aanbrachten op huizen en boerderijen, die openstonden om hun onderdak te verlenen. Hierop heeft Kerken met Stip voortgeborduurd. Laagdrempelige, gastvrije plekken waar echte belangstelling aan de dag wordt gelegd voor exgedetineerden, die een nieuw begin willen maken.

Heeft u vragen over kerken met stip? Kijk dan op de website www.kerkenmetstip.nl. Of lijkt het u ook mooi om mee te draaien in de diensten van de Noorderkerk door eens in de maand de gevangenisdienst te bezoeken? Neem dan contact op met team Freedom, mail: teamfreedom@noorderkerk.org