Jurjen de Bruijne

Neem contact op

Verhaal van God

Ik zie dat veel Amsterdammers op zoek naar wie ze zijn, naar hun plek in de stad. Je kunt je gemakkelijk alleen voelen. In onze buurtkerk Hebron verbinden we mensen, midden in de Spaarndammerbuurt. Er komen hier christenen, moslims, yuppen en Spaarndammers. Allemaal zijn we onderdeel van het verhaal van God. Je hoeft niet in God te geloven om je hier welkom te voelen, maar dit is wel het verhaal dat we delen. Deze buurt is een geweldige mix van verschillende karakters. Daarom ben ik hier buurtdominee geworden.

Buiten je bubbel

Als buurtdominee heb ik het ene moment een diep gesprek over God en even later spreek ik een bewoner over waarom dat nieuwe café wel of geen aanwinst is voor de buurt. Ik leer veel mensen op een mooie manier kennen. Ik hoop dat de veelheid aan karakters blijft, dat de samenstelling van de wijk niet aan de markt wordt overgelaten. Het is goed om geconfronteerd te worden met mensen buiten je eigen bubbel, mensen die anders denken en pijnlijke vragen stellen. Je moet ook het ongemak van de wijk durven voelen, anders kun je de dialoog niet echt voeren.

Samen ontdekken

De stad maakt het mogelijk om met de kracht van de één de ander te helpen. Maar je kunt hier ook makkelijk anoniem blijven en je ogen sluiten voor de ellende van een ander. Ik hoop dat onze kerk, samen met andere kerken, mensen bijeen brengt, dat we samen ontdekken wat we voor elkaar en de stad kunnen betekenen. We zijn een buurtkerk: van én voor bewoners.

Contactgegevens: jurjen@hebron.amsterdam of 06-39367755

Blogs van Jurjen de Bruijne