We willen graag dat iedereen zich binnen de Protestantse Kerk Amsterdam veilig voelt. Leden, vrijwilligers, betrokkenen én jij als medewerker. Daarom hebben we onder andere een gedragscode opgesteld, vragen we voor iedere nieuwe medewerker een Verklaring omtrent gedrag aan en proberen we samen een sfeer te creëren waar nare en vervelende dingen bespreekbaar zijn.

Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren wat volgens jou niet door de beugel kan, dan willen we dat je hiermee ergens terecht kunt. Daarom zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld en is er een klachtenregeling opgesteld voor medewerkers van de Protestantse Kerk Amsterdam en de Protestantse Diaconie Amsterdam. 

hoop

Vertrouwenspersonen

Je kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als je ongepast, grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt of gezien. Maar ook als je iets hebt gedaan dat ongepast is en daarover wilt praten. De Protestantse Kerk Amsterdam heeft twee vertrouwens-personen: Eddy Reefhuis en Hannie Kraan.

Meer informatie en contactgegevens

Afbeelding

Klachtenregeling

De beide werkgevers binnen de Protestantse Kerk Amsterdam, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, kennen een Klachtenregeling. Daarin staat hoe je als medewerker een klacht kunt indienen over ongewenste omgangsvormen en op welke manier die klacht wordt afgehandeld. 

Meer informatie

Lampje

Verklaring omtrent gedrag

Start je binnenkort als medewerker bij de Protestantse Kerk Amsterdam? Dan wordt er door de afdeling HR een aanvraag voor een Verklaring omtrent gedrag voor je klaargezet. Dit doen wij voor alle nieuwe medewerkers als onderdeel van ons beleid ‘Veilige kerk’. Je kunt de VOG-aanvraag afronden via de mail die je ontvangt van de dienst Justis. De kosten voor de VOG-aanvraag kun je uiteraard declareren. 

Meer informatie over de VOG