We willen graag dat iedereen zich binnen de Protestantse Kerk Amsterdam veilig voelt. Leden, vrijwilligers, betrokkenen én jij als medewerker. Daarom hebben we onder andere een gedragscode opgesteld, vragen we voor iedere nieuwe medewerker een Verklaring omtrent gedrag aan en proberen we samen een sfeer te creëren waar nare en vervelende dingen bespreekbaar zijn.

Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren wat volgens jou niet door de beugel kan, dan willen we dat je hiermee ergens terecht kunt. Daarom zijn er twee vertrouwenspersonen aangesteld en is er een klachtenregeling opgesteld voor medewerkers van de Protestantse Kerk Amsterdam en de Protestantse Diaconie Amsterdam. 

Hannie Kraan

Vertrouwenspersonen

Je kunt contact opnemen met een vertrouwenspersoon als je ongepast, grensoverschrijdend gedrag hebt meegemaakt of gezien. Maar ook als je iets hebt gedaan dat ongepast is en daarover wilt praten. De Protestantse Kerk Amsterdam heeft twee vertrouwenspersonen: Hannie Kraan en Pieter Verstoep.

Meer informatie en contactgegevens

pedro-cunha-T_cqVVzFAmM-unsplash (1)

Klachtenregeling

De beide werkgevers binnen de Protestantse Kerk Amsterdam, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen, kennen een Klachtenregeling. Daarin staat hoe je als medewerker een klacht kunt indienen over ongewenste omgangsvormen en op welke manier die klacht wordt afgehandeld. 

Meer informatie over de klachtenregeling

Kerk3_2

Klokkenluidersregeling

Binnen de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) stellen we iedereen die het vermoeden heeft van een misstand of een integriteitsschending of een onregelmatigheid, in de gelegenheid om dit te melden. De klokkenluidersregeling geeft aan wie meldingen kunnen doen, wat er gemeld kan worden, hoe je iets kunt melden, bij wie je iets kunt melden en hoe er omgegaan wordt met de melding.  

Meer informatie over de klokkenluidersregeling.