Hoe werkt de Protestantse Kerk Amsterdam aan een Veilige Kerk?

We willen graag dat je je veilig voelt binnen de Protestantse Kerk Amsterdam. Dat doen we op de volgende manieren:

Gedragscode

We hebben een gedragscode gemaakt. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat natuurlijk over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook over andere vormen van ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn: geheimhouding, pesten, omgaan met geld en omgaan met goederen van anderen. Onze gedragscode is gebaseerd op de gedragscode van In Veilige Handen en de Beroepscode en gedragsregels voor Predikanten en Kerkelijk Werkers. Als mensen een taak op zich nemen, bespreken we deze gedragscode met hen. Lees de gedragscode

Verklaring Omtrent Gedrag

Vrijwilligers en professionals die met kwetsbare doelgroepen werken, vragen we om een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook mensen die verantwoordelijk zijn voor het geld van de kerk moeten een VOG inleveren.

Vrijwilligers kunnen in de meeste gevallen gratis een VOG aanvragen. Ben je vrijwilliger bij ons? Dan lees je hier meer over hoe dat gaat. Of kijk op de pagina Veelgestelde vragen.

Aanstellingsbeleid en workshops

Voordat een vrijwilliger bij ons een taak op zich neemt, voeren we een kennismakingsgesprek. Dat doen we ook als we die vrijwilliger al kennen. In dat gesprek bespreken we wat we van elkaar verwachten. We vragen waarom de vrijwilliger deze taak wil doen en welke ervaring hij of zij al heeft. Verder bespreken we de gedragscode.

Ook tijdens vergaderingen van werkgroepen komt het thema Veilige Kerk regelmatig aan bod. Door onze ervaringen samen te bespreken, leren we hoe we ons (vrijwilligers)werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Verder organiseren we met enige regelmaat workshops over dit thema.

Vertrouwenspersonen

Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Dat geldt voor leden en niet-leden, man of vrouw, jong of oud. Ook als je denkt dat je je op een ongewenste manier hebt gedragen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Zij helpen je om te bedenken wat je het beste kunt doen.

We hebben twee vertrouwenspersonen. Zo kunnen we de klager en de beschuldigde allebei een eigen vertrouwenspersoon aanbieden. De vertrouwenspersonen spreken onderling niet over het dossier.

Ontmoet onze vertrouwenspersonen en ontdek wat zij voor jou kunnen betekenen.

Folders en ander informatiemateriaal

In al onze kerken zijn folders en posters te vinden over het thema “Veilige Kerk”. Hierin staan onder meer onze gedragscode en meer informatie over de vertrouwenspersonen. Je kunt het materiaal ook downloaden.

Meer informatie

Met vragen of voor meer informatie kun je terecht bij het secretariaat Veilige Kerk:

Fleur Uittenbogaard
020-5353715
veiligekerk@protestantsamsterdam.nl