Stadsdeelpastor Martin de Jong werkt in Amsterdam Nieuw-West
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:07/02/2019
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022
Stadsdeelpastor Martin de Jong: ‘Ik werd uitgenodigd door Turkse jongeren voor een debatavond over religie in de openbare ruimte.’

Over kerkgrenzen heen kijken
Martin de Jong is ruim anderhalf jaar stadsdeelpastor in Amsterdam Nieuw-West. Een nieuwe functie, in het leven geroepen door de Protestantse Kerk Amsterdam. Het is zijn opdracht om in dit grote stadsdeel de kerk zichtbaar te maken en samen met maatschappelijke organisaties te werken aan het welzijn voor de buurt.

Martin de Jong: ‘Ik werd uitgenodigd door Turkse jongeren voor een debatavond over religie in de openbare ruimte. Samen met een imam en iemand uit de joodse gemeenschap. Zo ben ik graag als kerk zichtbaar in de buurt, daar wil ik aan werken.’
Al vanaf eind jaren negentig is Martin de Jong actief in Amsterdam als pionier voor de kerk. Hij richtte met anderen in 2003 ‘Amsterdam in beweging voor Jezus Christus’ op. Met als doel kerken en gelovigen in Amsterdam niet alleen in beweging te krijgen, maar ook een beweging te laten vormen. Samen de boodschap van Jezus over naastenliefde uitdragen en in praktijk brengen in de stad.
‘Ik kijk graag over de grenzen van lokale kerken heen en maak me sterk voor samenwerking. Elke wijk een eigen kerk met een eigen dominee, dat gaat veranderen. In Nieuw-West probeer ik zoveel mogelijk contact te leggen met verschillende geloofsgemeenschappen en hen met elkaar kennis te laten maken. Als je elkaar kent, kun je zoveel beter samen werken aan het gestalte geven van Gods liefde in de stad. Ik zou dominees, pastores, voorgangers in Nieuw-West, maar ook in de rest van de stad, graag teams laten vormen. Dan kun je gebruik maken van elkaars sterke punten en ook nog eens werkzaamheden verdelen op grond van de kwaliteiten die iemand heeft.’

Buurtmoestuin
De Jong is al langer werkzaam als pionier voor de Protestantse Kerk Amsterdam in Nieuw-West. Hij was drie jaar verbonden aan Nieuw-Westenwind. Uit die tijd stamt het kerstfeest op het Osdorpplein, Kerst Nieuw-West en de 5-mei vieringen op het Sierplein in Slotervaart. Initiatieven die nu jaarlijks terugkeren voor een groeiend aantal bezoekers. Inmiddels werken er zeven geloofsgemeenschappen uit Nieuw-West aan mee. ‘Ik zie het als mijn opdracht om kleine zetjes te geven, die samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen verder brengt. Samen kunnen we echt verschil maken voor het welzijn van de mensen die wonen in Nieuw-West. Een stadsdeel waar veel armoede en eenzaamheid is. Mensen kampen er met multiproblematiek: schulden, werkloosheid, schooluitval. Een van de partners in het team van christelijke geloofsgemeenschappen, is Hart van Osdorp die veel goed werk doet. Zoals het geven van taalles en twee keer per jaar organiseren van een kledingverkoop die veel mensen trekt. Er is een buurtmoestuin, een budgetcursus, er zijn kinderactiviteiten en meer. Ook de diaconaal opbouwwerker van de Protestantse Diaconie Amsterdam, Lisa van den Bergh, is zeer actief op dit terrein.’

Samenwerking met stadsdeel
De geloofsgemeenschappen werken niet alleen onderling samen, maar ook met het stadsdeel. Zij zien het grote belang in van het buurtwerk van de kerken en ondersteunen dit. Martin de Jong neemt deel aan het overleg van de gebiedsmanagers, die een bepaald deel van het stadsdeel onder hun hoede hebben. Bij dat overleg zitten ook vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Ook zij werken samen met de verschillende geloofsgemeenschappen. ‘Kortgeleden was er een ontbijt waar alle maatschappelijke organisaties en diverse kerken uit Nieuw-West samen aan tafel zaten. Zo groeit ons netwerk. Ik hoop dat dit duurzaam
is, daar wil ik aan werken.’

Commitment
‘De kerk is voor mij niet alleen iets voor de zondag, maar ook voor door de week. Als je aan een geloofsgemeenschap verbonden bent, vind ik dat daar commitment bij hoort. Het is niet vrijheid, blijheid. Er wordt een appèl op je gedaan om iets van de Bijbelse boodschap handen en voeten te geven in jouw buurt. Dat is ook de basis voor mijn werk als stadsdeelpastor in Nieuw-West.’

Tekst: Hanna van Dorssen