Studiedag bij Gist: het lichaam als leermeester

Nieuw lichaam gezocht! Deze tijd vraagt om een vernieuwde, zingevende verbinding met het lijf. Daarom onderzoekt Gist een jaar lang de plaats van het lichaam in christelijke spiritualiteit. In vier studiedagen leer je van de kennis en ervaring van diverse experts, door met elkaar in gesprek te gaan en natuurlijk door te oefenen met ons lijf.

“Laten we leven met al onze zintuigen, laten we oefenen in feilbaar zijn, laten we leren van een God die zich laat aanraken. Laat het lichaam onze leermeester zijn!”

 

De eerste studiedag vindt plaats op vrijdag 25 november, in de kelders van Gist, van 15 – 20 uur.

 

Het programma

Deel I  – Wat is er vandaag de dag aan de hand met het lijf?

15:15 – 16:00    Opening & Verkenning

16:00 – 17:00    Interview met filosoof/schrijver Hans Schnitzler

17:00 – 17:15    Fysieke verwerking

17:15 – 18:15    Eten & rusten

 

Deel II  – Hoe (of waarom) kan christelijke spiritualiteit iets betekenen in de vragen van het lijf van nu?

18:15 – 18:45    Theologisch perspectief met priester/theoloog Michael Bakker

18:45 – 19:15   Persoonlijk perspectief met psycholoog/therapeut Hannah Andringa

19:15 – 19:45    Praktisch perspectief met haptonoom/meditatieleraar Rob Boersma

19:45 – 20:00   Slot

 

In 2023 gaat de leergang met het lichaam verder, met drie studiedagen over bidden, werken en spelen. Welke rol speelt het lichaam in het (christelijk) gebed? Wat leert het beoefenen van ambachten ons over wie God is? (Hoe) kunnen kunst en beweging, yoga en massage ons geloofsleven vernieuwen?

Je kunt je via deze link aanmelden voor de eerste studiedag. Daar vind je ook meer informatie over de verschillende workshops. Deelname kost 80 euro, gereduceerd tarief is ook mogelijk. Heb je nog vragen? Mail dan naar info@gist.amsterdam