Vacature // Penningmeester Algemene Kerkenraad PKA

Penningmeester gezocht voor de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA)

Een kerk met lef en liefde voor de stad – dat willen we als Protestantse Kerk Amsterdam zijn. Dankbaar voor wat ons is gegeven, actief zoekend naar manieren om ons kostbare gedachtegoed door te geven en de stad te dienen. Dit gebeurt via onze kerkplekken, een mozaïek dat bestaat uit 18 wijkgemeenten; 3 missionaire wijkgemeenten; 1 huisgemeente; pioniersplekken; nieuwe projecten; 3 leefgemeenschappen. Altijd met als doel Christus te dienen en Gods liefde door te geven in Amsterdam. 

In het beleidskader voor 2023-2027
 benoemen we onze roeping voor de stad. Daarbij wordt als een van de zes kernthema’s ook ‘lichter’ genoemd. Besturen in lichtere vorm waarbij we vereenvoudigen: minder gremia en minder mensen; helder maken wat waar gebeurt en het slim inrichten van bestuurlijk werk: delegeren en mandateren, bestuurders van buiten betrekken en frisse inzichten ophalen. 

Voor het mede aansturen van deze beweging zoekt de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) een penningmeester

Een cruciale positie die ondersteunend is aan het uitdagende werk waar de gehele PKA voor staat. De penningmeester maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur en is lid van de Algemene Kerkenraad.  

Taken en verantwoordelijkheden  
De penningmeester is nauw betrokken bij de besluitvorming over beleidszaken binnen de kerk en overziet de financiële van de Protestantse Kerk als geheel. Tevens is hij/zij betrokken bij de begrotings(richtlijnen), financieel beleid en de verantwoording. Hij/zij woont de vergaderingen van het dagelijks bestuur, College Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad bij.  

Het kerkelijk bureau voert alle financiele taken uit en bereidt de financiele rapportages voor. De beleggingscommissie adviseert de penningmeester over het beleggingsbeleid.  De PKA is geregistreerd als een ANBI instelling.

We zoeken iemand die: 

  • Lid is van de Protestantse Kerk in Nederland; 
  • Een hbo- of academisch niveau heeft van denken en functioneren; 
  • Deskundig is op het gebied van financiën en bedrijfsvoering; 
  • Ervaring heeft als bestuurder en/of toezichthouder; 
  • Het vermogen heeft om in teamverband te werken aan de maatschappelijke doelstelling van de PKA; 
  • Gevoel heeft voor het werken in een organisatie welke voornamelijk draait op vrijwilligers; 
  • Enige ervaring heeft met/ kennis van beleggen en vastgoed. Binnen het college is er een beleggingscommissie die adviseert en waaraan de penningmeester deelneemt; 
  • Openstaat voor nieuwe vormen van fondsenwerving en financiële betrokkenheid van leden 
  • Affiniteit heeft met Amsterdam. 

Tijdsbesteding  
Vergaderingen vinden in principe plaats op de dinsdagavond waarbij het dagelijks bestuur meestal online vergadert en het College Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad elk maximaal 5 keer per jaar vergaderen. De beleggingscommissie komt 2 x per jaar bij elkaar. Gedurende het kerkelijk seizoen kost deze vrijwilligersfunctie 4 a 6 uur per week.  

Reageren 
Wil je een bijdrage leveren aan het kerk-zijn in Amsterdam anno nu? Wil je je ervaring inzetten door als vrijwilliger aan de slag te gaan binnen een mooie organisatie met gepassioneerde en kundige vrijwilligers en professionals én een interessant netwerk opbouwen? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren via vacature@protestantsamsterdam.nl. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige penningmeester, gegevens op te vragen via vincenza.laporta@protestantsamsterdam.nl (ambtelijk secretaris PKA)