Hoe werkt de Protestantse Kerk Amsterdam aan een Veilige Kerk?

We willen graag dat iedereen zich veilig voelt binnen de Protestantse Kerk Amsterdam. Dat doen we op de volgende manieren:

Gedragscode

We hebben een gedragscode gemaakt. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat natuurlijk over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook over andere vormen van ongewenst gedrag. Voorbeelden zijn: geheimhouding, pesten, omgaan met geld en omgaan met goederen van anderen. Onze gedragscode is gebaseerd op de gedragscode van In Veilige Handen en de Beroepscode en gedragsregels voor Predikanten en Kerkelijk Werkers. Als je een taak op je neemt, bespreken we deze gedragscode met je. Lees de gedragscode

Verklaring Omtrent Gedrag

Als je met kwetsbare doelgroepen werkt, vragen we je om een Verklaring Omtrent Gedrag. Dat geldt voor professionals, maar ook voor vrijwilligers. Ook als je verantwoordelijk bent voor het geld van de kerk moet je een VOG inleveren.

Vrijwilligers kunnen in de meeste gevallen gratis een VOG aanvragen. Je vrijwilligerscoördinator zet deze online voor je klaar. Na een paar dagen krijg je daar een mailtje van. Met je DigiD kun je de aanvraag daarna afmaken. Zodra je de VOG binnen hebt, laat je hem aan je vrijwilligerscoördinator zien.

Als je professional bent, zorgt het Kerkelijk Bureau voor de VOG-aanvraag. Hier zijn kosten aan verbonden die je kunt declareren.

Ben je coördinator Veilige Kerk in jouw gemeente? Dan vind je hier het formulier waarmee je de VOG-aanvraag klaar kunt zetten. Over de VOG leven veel vragen. Op de pagina Veelgestelde vragen geven we hier antwoord op.

Aanstellingsbeleid en workshops

Voordat je een taak op je neemt, voeren we een kennismakingsgesprek. Dat doen we ook als we je al kennen. In dat gesprek bespreken we wat wij van jou verwachten en wat jij van ons verwacht. We vragen je waarom je deze taak wilt doen en welke ervaring je al hebt. Verder bespreken we de gedragscode.

Tijdens vergaderingen van jullie werkgroep komt het thema veilige relaties regelmatig aan bod. Je kunt dan vragen stellen en ervaringen delen. Dat kunnen ook ervaringen zijn waarbij je niet helemaal goed wist wat je moest doen, of iets dat je zelf hebt gezien of meegemaakt. Door het samen te bespreken, leren we hoe we ons (vrijwilligers)werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Verder organiseren we met enige regelmaat workshops over dit thema.

Vertrouwenspersonen

Als je te maken krijgt met ongepast gedrag, kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Ook als je denkt dat je je ongepast hebt gedragen, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Zij helpen je om te bedenken wat je het beste kunt doen.

We hebben twee vertrouwenspersonen. Zo kunnen we de klager en de beschuldigde allebei een eigen vertrouwenspersoon aanbieden. De vertrouwenspersonen spreken onderling niet over het dossier.

Ontmoet onze vertrouwenspersonen en ontdek wat zij voor u kunnen betekenen.

Folders en ander informatiemateriaal

Per februari 2019 zullen in al onze kerken folders en posters te vinden zijn over het thema “Veilige Kerk”. Hierin staan onder meer tips voor vrijwilligers over:

  • wat betekent het om op een goede en veilige manier met elkaar en anderen te werken?
  • hoe gaan we om met de gedragscode?
  • wat moet ik doen als ik grensoverschrijdend gedrag meemaak of zie gebeuren?
  • hoe kan ik het thema “Veilige Kerk” bespreekbaar maken?

Het informatiemateriaal kun je hier downloaden of bestellen.

Meer informatie

Met vragen of voor meer informatie kun je terecht bij het secretariaat Veilige Kerk:

Fleur Uittenbogaard
020-5353715
veiligekerk@protestantsamsterdam.nl