Voor wie?
De kerkenraad van jullie gemeente of het kernteam van jullie pioniersplek stelt vast voor welke vrijwillige functies er een VOG moet worden aangevraagd. Voor sommige functies is dit zó voor de hand liggend dat commissie Veilige Kerk van de Protestantse Kerk Amsterdam een standaard screeningsbeleid heeft vastgesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor jeugdwerkvrijwilligers, kosters en penningmeesters. Voor andere functies moet de kerkenraad zelf bepalen waarop gescreend moet worden.

De VOG aanvraag voor professionals verloopt via de afdeling HR van de Protestantse Kerk Amsterdam.

Contactpersoon Veilige Kerk
Elke kerkenraad heeft ook een contactpersoon Veilige Kerk. Deze is onder meer verantwoordelijk voor het aanvragen van de VOG’s. De contactpersoon Veilige Kerk van de kerkplek  kan daarnaast advies geven aan de kerkenraad welke functies een VOG vereisen en de contactpersoon zorgt voor een lijst van vrijwilligers in de desbetreffende functies. De contactpersoon is echter geen eindverantwoordelijke voor het uitvoeren van het Veilige Kerk beleid, dat is de kerkenraad of kernraad.

Gratis VOG
Het aanvragen van VOG’s voor mensen die te maken hebben met kwetsbare groepen zoals minderjarigen, ouderen en gehandicapten is gratis. De enige voorwaarde daarbij is dat je het PKA-preventiebeleid uitvoert. In een notendop bestaat dat uit:

Hoe werkt het?
Het aanvragen van een VOG voor vrijwilligers kan via het onderstaande formulier. Na het indienen van het formulier krijgt de desbetreffende vrijwilliger binnen twee weken een mail van de dienst Justis dat er een VOG-aanvraag klaarstaat. De vrijwilliger gebruikt zijn/haar DigiD om de aanvraag in te dienen en krijgt de VOG binnen twee maanden per post thuisgestuurd. De vrijwilliger stuurt de originele VOG vervolgens gratis naar het onderstaande Antwoordnummer van het secretariaat Veilige Kerk. Het uitgebreide stappenplan VOG-aanvragen door contactpersonen Veilige Kerk vind je hier.

Protestantse Kerk Amsterdam
t.a.v. Veilige Kerk
Antwoordnummer 11773
1000 RA Amsterdam

Bescherming persoonsgegevens
In verband met de bescherming van de persoonsgegeven moet je je vrijwilliger om toestemming vragen voor het doorgeven van zijn/haar persoonsgegevens aan de Protestantse Kerk Amsterdam en het ministerie van VWS/dienst Justis (de verstrekker van de VOG).

Veelgestelde vragen
Over de VOG leven veel vragen. Op de pagina Veelgestelde vragen proberen we hier antwoord op te geven.


Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag

Gegevens vrijwilliger

Vul hier de gegevens van de vrijwilliger in voor wie je de VOG aanvraagt.


Vrijwillige functie

Geef hier aan voor welke functie of functies de vrijwilliger een VOG nodig heeft. Dit formulier geldt alleen voor vrijwilligers. De VOG-aanvraag voor professionals wordt verzorgd door de afdeling HR van het Kerkelijk Bureau.
Je vulde een functie in waarvoor de PKA (nog) geen standaard screening heeft vastgesteld. Vink onderstaand vakje aan om aan te geven waar deze vrijwilliger op gescreend moet worden.

Bezoekwerkers laten we binnen de PKA screenen op de volgende functieaspecten:
12 - Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
43 - Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving
84 - Belast zijn met de zorg voor minderjarigen
85 - Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten
Je kunt de screening van jullie bezoekwerker uitbreiden door onderstaand vakje aan te vinken en vervolgens aanvullende functieaspecten te kiezen.

Contactpersonen Veilige Kerk laten we binnen de PKA screenen op de volgende functieaspecten:
12 - Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
43 - Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving
71 - Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen
84 - Belast zijn met de zorg voor minderjarigen
85 - Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten
Je kunt de screening van jullie bezoekwerker uitbreiden door onderstaand vakje aan te vinken en vervolgens aanvullende functieaspecten te kiezen.

Jeugdwerkvrijwilligers laten we binnen de PKA screenen op de volgende functieaspecten:
12 - Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
43 - Het verlenen van diensten in de persoonlijke leefomgeving
71 - Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen
84 - Belast zijn met de zorg voor minderjarigen
Je kunt de screening van jullie jeugdwerkvrijwilliger uitbreiden door onderstaand vakje aan te vinken en vervolgens aanvullende functieaspecten te kiezen.

Vrijwilligers met toegang tot de ledenadministratie laten we binnen de PKA screenen op de volgende functieaspecten:
11 - Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen
12 - Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
13 - Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen
85 - Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten
Je kunt de screening van jullie ledenadministrateur uitbreiden door onderstaand vakje aan te vinken en vervolgens aanvullende functieaspecten te kiezen.

Penningmeesters laten we binnen de PKA screenen op de volgende functieaspecten:
11 - Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen
12 - Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
13 - Kennis dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen
21 - Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan
22 - Budget bevoegdheid hebben
53 - Beslissen over offertes (het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten) en het doen van aanbestedingen
85 - Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten
Je kunt de screening van jullie penningmeester uitbreiden door onderstaand vakje aan te vinken en vervolgens aanvullende functieaspecten te kiezen.

Vrijwillige kosters laten we binnen de PKA screenen op de volgende functieaspecten:
12 - Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
37 - Het beschikken over goederen
38 - Het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d. die bij oneigenlijk of onjuist gebruik een risico vormen voor mens (en dier)
41 - Het verlenen van diensten (advies, beveiliging, schoonmaak, catering, onderhoud, etc.)
71 - Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen
84 - Belast zijn met de zorg voor minderjarigen
85 - Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten
Je kunt de screening van jullie koster uitbreiden door onderstaand vakje aan te vinken en vervolgens aanvullende functieaspecten te kiezen.


De regeling gratis VOG geldt alleen voor functies waarbij screeninsprofiel 84 en/of 85 van toepassing is. Als dat niet het geval is, kan de vrijwilliger de kosten bij jullie gemeente of pioniersplek declareren.


Contactpersoon gemeente of pioniersplek

Met het oog op de administratie hebben we ook jouw gegevens nodig. Die gebruiken we ook om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent de VOG.


Akkoord en verzenden


De verzendknop verschijnt nadat je akkoord bent gegaan met de verplichte velden.