Aanbevelingen i.v.m. corona vanaf 15 december 2020
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:15/12/2020
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

Gisteren kondigde de premier in een televisietoespraak een lockdown af tot en met 19 januari. Met Kerst voor de deur valt deze lockdown ons rauw op het dak. Hoewel we het misschien al zagen aankomen, is Kerst toch echt heel anders dan anders. Maar met een knipoog naar de stedelijke kerstcampagne: niet alles is anders. Gelukkig mogen we ook dit jaar weten van de boodschap van het kerstkind: in alle moeite is Zijn Licht gekomen. We wensen u en jullie iets van dat Licht en die licht-heid toe, ook als het weer afzeggen of opnieuw regelen van al het mooie dat ontstond, zwaar valt. Wijsheid gewenst, ook in de communicatie met de gemeenteleden, betrokkenen en bezoekers.

In verband met de aangescherpte maatregelen vanaf dinsdag 15 december doen we een aantal dringende aanbevelingen voor alle kerkelijke activiteiten de komende periode tot en met 19 januari 2021. Het zijn dringende aanbevelingen en iedere situatie is weer anders en kan andere besluitvorming rechtvaardigen. Als u dat doet, horen wij het graag omdat het van belang kan zijn voor andere wijken/plekken. Laten we daarin met elkaar meedenken. Want eenvoudig is het niet.

Het advies van de landelijke Protestantse Kerk is nog niet klaar. Als daar nieuwe zaken in genoemd worden dan melden we die zo spoedig mogelijk.

Vieringen

De vieringen worden bij voorkeur online gehouden en ter plekke uitgevoerd met uitsluitend de benodigde medewerkenden aan de viering.

De medewerkenden houden de gebruikelijke corona-maatregelen in acht: handen wassen, mondkapje op bij beweging, etc.

In de communicatie met de gemeenteleden wordt de online viering aangeboden.

Heeft u als wijkkerk geen stream? Verwijs dan svp, net als in de eerste lockdown-periode, naar de stream van een andere wijkkerk in je regio met wie je dit hebt afgesproken.

Zingen

De grootte van de zanggroep bij de viering hangt af van de omvang van de ruimte, waarbij u een afstand van 2 meter tussen de zangers hanteert, met aan maximum van tien zangers als de ruimte dit toelaat. Dit geldt uitsluitend voor de viering, buiten de viering is zingen in groepsverband door amateurs niet toegestaan/wordt zeer sterk afgeraden.

Groepen en activiteiten

Alle groepsactiviteiten, ook buiten, kunnen helaas niet doorgaan. Dit geldt dus ook voor de activiteiten van onze pioniersplekken.

Dit geldt echter niet voor kleinschalige activiteiten met en voor kinderen tot en met 12 jaar met maximaal twee volwassenen. Andere buitenactiviteiten zijn mogelijk in gezinssamenstelling, of met maximaal 2 volwassenen waarbij de 1,5 meter afstand onderling wordt gehouden (bv. een kerstwandeling). Wat tieners betreft van 14 tot 18 jaar zijn de regels momenteel onduidelijk, we zijn dit aan het uitzoeken.

Vergaderingen vinden online plaats.

Een op een contacten, zoals pastorale contacten, kunnen doorgaan als dit veilig kan.

Verhuuractiviteiten

Verhuuractiviteiten – vergaderingen, bijeenkomsten, concerten met bezoekers, tentoonstellingen –  kunnen helaas niet doorgaan. Medewerkers die in dienst zijn van de PKA kunnen niet verplicht worden om wel live aanwezig te zijn als zij dit zelf niet veilig vinden. Wel willen we de diaconale activiteiten en het streamen van vieringen doorgang laten vinden. Loopt u hier tegen praktische personele begrenzingen aan, overleg dan met uw medewerker(s) en/of het Kerkelijk Bureau, dan zoeken we samen naar alternatieven.

Diaconale activiteiten

Diaconale activiteiten die gericht zijn op groepen in de samenleving die het moeilijk hebben, kunnen wel doorgaan. We willen ook graag onderstrepen dat we hier als kerk voor staan! Bij twijfel graag even overleg met het Kerkelijk Bureau.

Goed om te weten: het Wereldhuis van de Diaconie, opvangplek voor ongedocumenteerden, blijft open.

Ook de nachtopvang voor dak- en thuislozen blijft open.

 

Tenslotte nog dit: het Kerkelijk Bureau is bereikbaar via info@protestantsamsterdam.nl / 020 5353 700.

Het bureau is gesloten van donderdag 24 december, 16.00 uur tot maandag 4 januari 2021, 9.00 uur.