Geloof in de Klimaatmars
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:20/01/2019
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

Ook de kerken lopen mee in de landelijke klimaatmars op zondag 10 maart. Voorafgaand aan de mars vindt er een oecumenische viering plaats die georganiseerd is door de Groene Kerken beweging. We bidden met René de Reuver om een zegen. Host van de bijeenkomst is Eva Martens, pastor Dominicus. Daarnaast is er een klimaatlied en gebed beschikbaar.

Ook de Nederlandse kerken doen mee!
Vanuit de organisatie ‘Groene Kerken’ worden kerken gevraagd om mee te doen. Juist kerken en andere religieuze instellingen voelen zich betrokken bij het klimaat. Want vraagt ons geloof niet om een zorgzame omgang met de aarde? Oefenen wij ons niet vanuit onze opdracht als gelovigen te leven in verbinding met de mensen om ons heen en de aarde in het bijzonder? Kerken in Amsterdam starten in de Dominicuskerk (Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam) om 12.30 uur**. Vandaar gaan we samen op weg naar de Dam, startpunt van de klimaatmars. Inzet zal zijn: ‘Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kan anders! De grote vervuilers moeten eerlijk betalen. Genoeg getreuzeld. Het klimaat wacht niet!

Meld je hier aan

  • 12.30 uur    Start met een gezamenlijke opening en gebed. Voorgangers zijn ds. René de Reuver, scriba generale synode; mgr. Jan Hendriks, hulp­bis­schop van het bisdom Haarlem-Amsterdam en Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland.
  • 13.00 uur    Start klimaatmars
  • 16.00 uur    Einde klimaatmars
  • 17.00 uur    Avondgebed in de Noorderkerk Amsterdam
  • 18.30 uur    Avonddienst voor schepping en natuur in de Noorderkerk Amsterdam. Voorganger is ds. Paul Visser.

** In verband met veiligheidsmaatregelen is het mogelijk dat het verzamelpunt van de klimaatmars gewijzigd wordt. Houd u goed deze website in de gaten voor de actuele informatie.

Deelname
Vergeet niet om uzelf en overige deelnemers aan te melden. Dit kun je doen via het inschrijfformulier
Kom je vanuit een andere stad naar de klimaatmars? Je kan met korting reizen via de NS. Samen reizen? – Kijk op: https://maakdeklimaatmarsgroot.nl/meereis-events-blokken. En regel een groepsticket (€ 8 p.p.): https://www.ns.nl/producten/meest-gekocht/p/groepsticket-daluren


INTERNE KERK OPROEP

Nadere informatie over de Klimaat Mars op 10 maart. (update 2)

Zoals u in onze vorige mail hebt kunnen lezen, is deze mars georganiseerd om onze regering te vragen om echte en ook eerlijke klimaatregelen. Zoals u weet is het overleg hierover stuk gelopen.
Echte aanpak wordt op de lange baan geschoven. En dat terwijl juist nu wat gedaan moet worden aan de enorme uitstoot van CO2, in de industrie, in het verkeer, in de landbouw. Ja, en ook bij de consument.

Iedereen wordt uitgenodigd om naar de Dominicus-kerk te komen:
Spuistraat 12, 1012 ST Amsterdam.
Hier worden we verwelkomd door Mirjam Kollenstaart, we krijgen uitleg over de gang van zaken, we zingen een lied en krijgen de zegen mee van bisschop Hendriks (hulpbisschop Haarlem-Amsterdam),van Ds. Jan Wolsheimer (directeur MissieNederland) en van Ds. René Reuver (scriba van de PKN).
Om 12.30 uur vertrekken we naar de Dam. Voorop gaat ons spandoek met de woorden : “De Schepping…met heel je hart, Met heel je ziel, Met heel je verstand “ .
Het is natuurlijk prima als u zelf ook spandoeken of borden met mooie teksten meeneemt.

Mocht u niet op tijd in de Dominicus kerk kunnen zijn vraag dan op de Dam aan mensen van de organisatie in welk vak wij staan opgesteld. Als u ons toch niet vindt is het leuk als u herkenbaar bent als “horend bij de groep gelovigen” maak een eigen bord met ons logo erop. Voor dit doel hebben we een A- viertje wat u kunt uitprinten en op een stuk karton plakken.

Maandag 5 maart is er opnieuw overleg met de politie, mogelijk moet de start plek verplaatst wordt naar het Museumplein (achter het Rijksmuseum).
Het openbaar vervoer is ingelicht, er komen extra treinen.

Als het niet lukt om te komen zou u dan toch bij ons willen zijn door er op de een of andere manier aandacht aan te besteden in uw viering op 10 maart ?
Er is een ontwerp gemaakt met suggesties voor een klimaat viering deze kunt u vinden op de website.

Voor de meest recente informatie kunt u op onze website kijken: www.groenekerken.nl Voor vragen kunt u ons mailen op groenekerkenadam@gmail.com of bellen 06 22778284

Verder wensen we u veel plezier en inspiratie toe bij de organisatie, we hopen dat het lukt om met velen te komen.

Hartelijke groet,
Hanna van der Horst en Elske Scholte,
namens de “Groene Kerken”en de Coördinatie Klimaatmars 10 maart


Oproep om mee te doen. “Geloof in de Klimaatmars “ (update 1)
Op 10 maart willen wij als christenen, joden en moslims en andere geloofsrichtingen zichtbaar maken dat ook wij erg bezorgd zijn over klimaatverandering.

Wat heeft geloof met het klimaat te maken?
Juist gelovigen voelen zich vaak betrokken bij het klimaat. Want vraagt ons geloof niet om een zorgzame omgang met de aarde en onze medemens? Paus Franciscus bracht in 2016 zijn Laudato Si uit waarin hij ons als gelovigen aansprak en opriep om onze verantwoordelijkheid te nemen voor deze aarde die ons is toevertrouwd. We moeten haar  “behoeden en bewaren” .

Waarom moeten maatregelen zo snel genomen worden?
Volgens wetenschappers moeten er zo snel ingrijpende maatregelen genomen worden vanwege het groeiende risico op zelfversterkende effecten in de natuur. In dat geval kan klimaatverandering zich in een versneld tempo onomkeerbaar voortzetten. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de uitstoot van broeikasgassen per direct gaat dalen. Politici zijn nu via “de klimaattafels” bezig met klimaatbeleid, maar het is niet zeker of hier afdoende maatregelen uit voort komen. Toch moeten nu al vele mensen hun geboortegrond verlaten omdat ze er niet meer kunnen leven wegens droogte, overstromingen, orkanen of ernstige vervuiling. Allerlei planten en dieren gaan nu al dood.

De “Groene Kerken” van Nederland nemen het initiatief om van zich te laten horen. Wij roepen ook u op om, als gelovige mensen uit vele richtingen, gezamenlijk mee te lopen in de landelijke mars voor het klimaat.

Waar lopen wij precies voor?
-Wij willen aan onze regering laten zien dat er veel draagvlak is in Nederland voor een stevig klimaatbeleid. Het gaat iedereen aan; klimaat mag geen politiek item zijn van rechts of links.
-We willen dat onze regering nu doortastend en snel maatregelen gaat nemen.
-We willen ook dat onze regering rechtvaardige maatregelen neemt. Laten de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Binnenkort wordt u door een van ons benaderd met het verzoek om mee te doen. We hopen dat u wilt meewerken en anderen uit uw geloofsgemeenschap wilt motiveren om ook mee te doen.
U kunt ons bereiken via groenekerkenadam@gmail.com. Als u daar een bericht achter laat, bellen of mailen wij u terug. Mocht u niets of niet snel genoeg iets van ons horen kijk dan voor meer informatie op de website Groenekerken.nl

Hartelijke groet,
Hanna van der Horst en Elske Scholte
Namens de “Groene Kerken” en de Coordinatie Klimaatmars 10 maart
Tel. 06-22778284