God op de gracht met Stephan Sanders en Ton van Brussel
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:11/03/2019
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

Predikant Paul Visser in gesprek over geloof en God
Onder de noemer ‘God op de gracht’ spreekt ds. Paul Visser van de Noorderkerk donderdag 14 maart met publicist Stephan Sanders en Ton van Brussel, voormalig directeur van de Rode Hoed over hoe zij God,  soms na lange omzwervingen, (opnieuw) op het spoor kwamen.

In deze seriegesprekken in de sfeervolle Noorderkerk spreken gasten openhartig over hun zoektocht naar hun geloof, over wegraken en terugkomen, verliezen en vinden en over twijfel en standvastigheid. De één begon te twijfelen aan zijn ongeloof, een ander ging bewust op zoek, een derde werd plots overrompeld, een vierde raakte door allerlei twijfel heen overtuigd. Ze hadden er geen direct belang bij, zaten niet in de problemen, konden zich prima redden, en toch…

Op 14 maart is er het gesprek met twee zestigers, Stephan Sanders (columnist/essayist en schrijver) en Ton van Brussel (oud-directeur van de Rode Hoed), die kerk en geloof ooit geruisloos achter zich lieten, maar nog niet zo lang geleden het nodige van God ontdekten.

Op 28 maart schuiven twee geesteswetenschappers aan, een bijna gepensioneerde en een net afgestudeerde, die van huis niets met God hadden maar intussen wel van alles met hem kregen: Peter Roelofsma (hoogleraar psychologie) en Peter van Duyvenvoorde (docent filosofie).

Op 17 april is er een extra gesprek met de kunstenares Ans Markus, die een schilderij gemaakt heeft rond het lijden van Christus. Meer informatie volgt later.

Binnen de intieme ruimte van de Noorder wordt er in ‘huiskamer-setting’ over doorgepraat. Ook het aanwezige publiek zal daar op bepaalde momenten bij betrokken worden. Iedereen is welkom, met nieuwsgierige vriend(in) en sceptische of nieuwsgierige collega.

Vanaf 19.30 uur is er inloop en we starten om 20.00 uur. De toegang is vrij, een bijdrage is welkom.
http://huisvoordeziel.org/