Rosaliene Israël doet intrede als scriba Protestants Amsterdam
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:25/11/2020
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

Aanstaande zondag doet ds. Rosaliene Israël intrede als predikant-scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam. Een hoogtepunt voor de Protestantse Kerk Amsterdam, want de scriba is als secretaris van het moderamen (zeg maar het dagelijks bestuur), een gezichtsbepalende en verbindende factor. Wat dominee René de Reuver is voor de Protestantse Kerk in Nederland is Rosaliene dus voor de Protestantse Kerk Amsterdam.

Christelijke gemeenschappen

Rosaliene (1977) studeerde theologie in Utrecht en was van 2007 tot 2012 als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente Landsmeer. Sinds 2012 begeleidt zij christelijke leefgemeenschappen die verbonden zijn aan de Protestantse Kerk Amsterdam en de Protestantse Diaconie. Daarnaast onderzoekt zij aan de Protestantse Theologische Universiteit Groningen eigentijdse vormen van kerk zijn en christelijke gemeenschapsvorming.

Veelkleurig geheel

Rosaliene woonde met haar gezin jarenlang in een leefgemeenschap op de Wallen. Momenteel oriënteert zij zich op een nieuwe, gastvrije woonvorm in Zuidoost, waar zij nu woont. De ervaring die zij opdeed tijdens het wonen in een oecumenische leefgemeenschap met verschillende tradities neemt zij mee in haar werk als scriba. ‘Je moet je verhouden tot verschillende modaliteiten en uiteenlopende mensen. In dat veelkleurige geheel een verbindende rol spelen, is iets dat mij ligt.’

Werkzaamheden

De scriba heeft een belangrijke rol bij (het voorbereiden van) de vergaderingen van de Algemene Kerkenraad (de overkoepelende kerkenraad van de wijkkerken en pioniersplekken in Amsterdam). Daarnaast is zij de formele representant en woordvoerder voor de Protestantse Kerk Amsterdam. Rosaliene bekleedt in haar functie een brugfunctie tussen het stedelijk kerkbestuur en de kerkplekken (zoals de wijkkerken en de pioniersplekken).

Ik zie het als mijn taak om met het bestuur en het kerkelijk bureau en in nauwe samenwerking met de Protestantse Diaconie toe te werken naar een zo breed mogelijk palet van duurzame kerkplekken in en voor de stad Amsterdam

Rosaliene: ‘Ik zie het als mijn taak om met het bestuur en het kerkelijk bureau en in nauwe samenwerking met de Protestantse Diaconie toe te werken naar een zo breed mogelijk palet van duurzame kerkplekken in en voor de stad Amsterdam. We zullen de bakens moeten verzetten om de middelen die er zijn op een goede, verantwoorde manier in te zetten. Dat er ook in de toekomst in de stad kerkplekken zijn waar mensen die zin zoeken terecht kunnen, staat daarbij voorop. Niet het behoud van de kerk an sich. Naast plekken die zich richten op specifieke doelgroepen zoals jongeren en gezinnen, neemt daarin wat mij betreft onze diaconale presentie een belangrijke plek in. Juist in de stad merken we hoezeer mensen tussen wal en schip raken.’

Intrededienst

De intrededienst vindt aanstaande zondag 29 november om 10.30 uur plaats in de Elthetokerk in Oost. Wij nodigen je van harte uit om de dienst mee te vieren. Dit kan – vanwege de maatregelen in verband met Covid-19 – via deze livestream. Voorgangers zijn ds. Martijn van Laar (voorganger van de Elthetogemeente en lid van de Algemene Kerkenraad) en Rosaliene Israël.