Samen In de Naam van Jezus (bundel)
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:02/07/2018
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

Een veilige geloofsgemeenschap voor iedereen
Bijdragen themadag Missie Nederland in samenwerking met Verscheurd.nl (ondersteund door de LCC Plus Projecten). Zaterdag 2 december 2017. Observant, Amersfoort.
Voorwoord, Martin de Jong.

Is er voldoende veiligheid en acceptatie voor homoseksuele, biseksuele en transgender mannen en vrouwen (LHBT+) in kerken en christelijke organisaties? Met
die vraag zijn we de afgelopen tijd op pad gegaan en hebben we bijeenkomsten gehouden voor vertegenwoordigers van de kerken uit de kleine gereformeerde
oecumene, de reformatorische kerken en de evangelische kerken en hun organisaties. Het sluitstuk van deze rondgang vormde een themadag, of slotconferentie,
georganiseerd op zaterdag 2 december 2017 in Amersfoort. Het beeld dat naar voren komt, is dat er weliswaar (eindelijk) ruimte is voor gesprek, maar dat een goed kader, dat veiligheid biedt, nog ver weg is.

Het was voor mij persoonlijk een mooi proces, in alle openheid te kunnen praten over waar het nu knelt binnen kerken en organisaties. Ik ben blij dat er een grote bereidheid was om samen te werken. Ook de ondersteuning door de LCC Plus Projecten was in het hele traject  onmisbaar. De grootste winst is wat mij betreft dat het inmiddels hoe dan ook mogelijk is om in orthodoxe kring over dit moeilijke onderwerp te spreken. Er was nauwelijks sprake van oordeel en er was een goede bereidheid ook met betrokken LHBT+-personen zelf in gesprek te gaan. De slotconferentie was in die zin ook een unieke gebeurtenis.

Wij zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Er ontbreken nog goede randvoorwaarden voor het bieden van veiligheid van LHBT+-personen in klein-gereformeerde, reformatorische en evangelicale kring. Als vervolgstap dient er gesprek op gang te komen met de deelnemende kerken en organisaties om te zien hoe dit zou kunnen verbeteren en welke concrete stappen er genomen moeten worden. Laten we ook daar de tijd voor nemen, maar wel haast maken om dit te realiseren.

Deze bundel, met bijdragen en reflecties van de slotconferentie, dient daarvoor als eerste aanzet. Verschillende bijdragen van diverse workshopleiders worden afgewisseld met reflecties van aanwezigen en betrokkenen. Mijn wens is dat deze bundel vertegenwoordigers van kerken en organisaties, maar ook allen die met dit onderwerp aan de slag willen, verder zal helpen in het creëren van een veilige omgeving voor LHBT+-personen in kerkelijk Nederland.

De bundel met bijdragen themadag Veiligheid in kerken en organisaties voor LHBT+ kunt u hier downloaden

 

Martin de Jong, lid voorbereidingsgroep
(voorheen werkzaam bij Missie Nederland en nu werkzaam als stadsdeelpastor in Amsterdam-West)