De Tafel van de Heer – Paul van Oosten
  • Berichtcategorie:Archief
  • Bericht gepubliceerd op:02/07/2018
  • Laatste wijziging in bericht:23/02/2022

Stel je eens voor: een rijk gedekte, overvolle tafel, met allerlei eten en drinken, alles wat lekker en gezond is. Mensen doen zich te goed en er is meer dan genoeg. En dan zijn er toch mensen die daar niet van kunnen of niet van mogen eten. Ze kunnen er niet bij, worden weggekeken, uitgesloten vanwege hun afkomst of hun status of gewoon omdat ze niet ‘ons soort mensen’ zijn. Die tafel van overvloed is de Tafel van de Heer. En diezelfde Heer wil niet dat er mensen buitengesloten worden, maar dat iedereen ervan eet en geniet.

Diakenen dienen
Om ervoor te zorgen dat dit lukt, zijn er diakenen. Diaconie is afgeleid van een Grieks woord uit de Bijbel. Het betekent (be)dienen. Zorgen dat niemand aan tafel wordt overgeslagen. Dit verhaal vertellen we als er tieners op het Corvershof komen voor hun maatschappelijke stage en we moeten uitleggen wat de Diaconie is en doet.

Eerlijk verdeeld
Het beeld van de Bijbelse Tafel vind je terug bij de oude profeten en in de psalmen. ‘Gij, die geen geld hebt, komt, koopt, eet; ja komt, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk’, zegt de profeet Jesaja (Jesaja 55:1). Dat is de droom over de Tafel van de Heer. In het Bijbelboek Handelingen van de apostelen gaat het over de eerste volgelingen van Jezus. Zij deelden hun bezit. Er werd samen gegeten en gedronken. Maar dat ging niet zomaar vanzelf goed. Bepaalde groepen konden niet meeprofiteren. De ‘Grieks sprekende weduwen’ bijvoorbeeld. Zij hoorden bij de misdeelden. Petrus en de andere apostelen vonden dat dit niet kon en daarom werden er voor het eerst ‘diakenen’ aangewezen. Nog voordat er goed en wel sprake was van een kerk. Zij moesten erop toezien dat alles eerlijk verdeeld werd, misstanden te lijf gegaan en zelfgenoegzaamheid voorkomen werd.

In de wereld
Diaconaat begint bij de avondmaalstafel, bij de liturgie, in de kerk zegt men vaak. Maar misschien staat de Tafel van de Heer juist wel in de wereld. Als we ons dat realiseren en meegaan in die beweging – van buiten naar binnen – en de nood van de wereld mee de kerk in nemen, houden we de daad en het woord bij elkaar. Dan gedenken we telkens waar het God om te doen is en vieren we met elkaar alvast dat grote feest waar iedereen voor is uitgenodigd.

Paul van Oosten. Directeur Protestantse Diaconie Amsterdam. De Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit compassie en openheid ondersteunen we dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. Dit doet de Diaconie samen met vele Amsterdammers die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat!
diaconie.org
info@diaconie.org
06 30 10 84 78