Kerkdiensten

Woon een (online) kerkdienst bij

Je bent van harte welkom om op zondag een kerkdienst bij te wonen bij één van onze wijkkerken of pioniersplekken.
Klik hier voor een overzicht van alle vieringen in januari en februari.
Meer informatie over de plekken vind je hier.

Niet in de gelegenheid om fysiek een dienst bij te wonen of liever gewoon op afstand meekijken? Dat kan!
 Bijna alle kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam zenden hun diensten online uit. Hieronder staat een overzicht. Als je op de foto van de kerk klikt, kom je rechtstreeks bij het kanaal waarop de kerk de vieringen uitzendt. 

Bethelkerk/De Ark
Noord

De Binnenwaai
IJburg

De Thomas
Zuid

Elthetokerk
Oost

Hebron
West

Jeruzalemkerk
West

Keizersgrachtkerk
Centrum

Muiderkerk
Oost

Nassaukerk
West

Noorderkerk
Centrum

Oranjekerk
Zuid

De Opgang
Sloterkerk

Oude Kerk
Centrum

Regenboog-
gemeente West

Vrijburg
Zuid

Westerkerk
Centrum

Willem de Zwijgerkerk
Zuid
(niet online)

Korte overdenkingen om terug te kijken