Online vieringen

Woon een (online) viering bij

Een viering bijwonen is nu wel heel eenvoudig geworden. Bijna alle kerken van de Protestantse Kerk Amsterdam zenden hun diensten online uit. Hieronder staat een overzicht. Als je op de foto van de kerk klikt, kom je rechtstreeks bij het kanaal waarop de kerk de vieringen uitzendt. 

Klik hier voor een overzicht van alle vieringen in april en mei.

Door de lockdown zijn de meeste kerken overgegaan op alleen online vieringen. We hopen dat je snel weer fysiek een viering kunt bijwonen.  Door veranderende omstandigheden kunnen er wijzigingen plaatsvinden in het rooster. Kijk op de website van de wijkkerk voor meer informatie. 

Bethelkerk/De Ark
Noord

De Binnenwaai
IJburg

De Thomas
Zuid

Elthetokerk
Oost

Hebron
West

Jeruzalemkerk
West

Keizersgrachtkerk
Centrum

Muiderkerk
Oost

Nassaukerk
West

Noorderkerk
Centrum

Oranjekerk
Zuid

De Opgang
Sloterkerk

Oude Kerk
Centrum

Regenboog-
gemeente West

Vrijburg
Zuid

Westerkerk
Centrum

Willem de Zwijgerkerk
Zuid
(niet online)

Korte overdenkingen om terug te kijken